Rønn Hornbech: Principfast terrier

16x9

Birthe Rønn har et elendigt forhold til Dansk Folkeparti

Birthe Rønn Hornbech har et elendigt forhold til DF, selvom hun i årevis førte en hård kamp for stramninger af den danske udlændingepolitik.

Af Erik Holstein

Det var lidt af en overraskelse, at den nu 64-årige Birthe Rønn Hornbech(V) blev ny integrationsminister, men det er langt fra et ulogisk valg. For Rønn Hornbech har i over 15 år beskæftiget sig intenst med udlændingeområdet, og har opsamlet en betydelig kompetence på feltet.

Den nye integrationsminister førte i 90'erne hårdnakkede kampe med den daværende socialdemokratiske indenrigsminister Birte Weiss, der dengang havde udlændingeområdet under sig.

Rønn Hornbech var arg modstander af give de bosniske krigsflygtninge permanent opholdstilladelse, fordi hun ikke ønskede at gøre flygtningene til indvandrere. Hun var samtidig i front for stramninger af de familiesammenføringer, der især for tyrkere og pakistanere fortsatte generation efter generation.

Vil hjælpe i nærområderne

Rønn Hornbech er således på ingen måde "en slapper," men hendes holdninger adskiller sig alligevel markant fra VK-regeringens hidtil førte udlændingepolitik.

Således ser Rønn Hornbech det som en forudsætning for den stramme udlændingepolitik, at man til gengæld hjælper i flygtningenes nærområder. I foråret kritiseret hun åbent, at der netop "ikke er gjort nok i nærområderne."

På samme måde er der ingen tvivl om, at målet om en højere ulandsbistand deles hundrede procent af Rønn Hornbech.

Elendigt forhold til DF

Allerede før regeringsdannelsen var forholdet mellem Rønn Hornbech og Dansk Folkeparti i almindelighed - og Søren Krarup og Jesper Langballe i særdeleshed - elendigt.

Rønn Hornbech bryder sig heller ikke det mindste om DF-fætrenes retorik over for muslimer. Det førte ligefrem til en sag i Københavns Byret mellem Rønn Hornbech og Jesper Langballe, hvor sidstnævnte beskyldte Rønn Hornbech for bevidst at forvanske hans udsagn om islam som en pest over Europa. Retten frikendte Rønn Hornbech.

Der er lagt op til farverige, men også dramatiske forhandlinger, når Rønn Hornbech og DF skal forhandle udlændinge- og integrationspolitik fremover.

Dertil kommer, at Birthe Rønn Hornbech og DF-præsterne også tilhører vidt forskellige teologiske retninger. Så det gør givetvis ikke humøret bedre hos Langballe og Krarup, at Rønn Hornbech også er udnævnt til kirkeminister.

Rønn Hornbech er uddannet cand. jur. og har været vicepolitimester. Hun har i mange år været Venstres retsordfører, ligesom hun også har fungeret som kirkeordfører.