Valg 2007: Politiske kovendinger i højsæde

V, K, R og NA _ stort set alle partier skiftede mening under valgkampen 2007

Socialdemokratiet tilbyder De Konservative ministerposter. De Radikale dropper modstanden mod 24-års-reglen. Og Venstre vil ikke straffe kommunerne for at hæve skatten. Valget 2007 er blevet de politiske kovendingers valg.

Af Natali Braagaard

"Venstre ved du, hvor du har." Sådan lød regeringspartiets slogan under valgkampen i 2005. Det er siden blevet skiftet ud - ligesom flere af partiets politikker har skiftet kurs:

Efter stærkt politisk pres er Venstre på bare 18 dage - startende dagen før statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) udskrev folketingsvalg - gået fra at afvise al snak om dårlige forhold for afviste irakiske asylansøgere på asylcentre til at lade 60 familier bo uden for centrene:

"Det ligger regeringen meget på sinde at sikre ordentlige og rimelige forhold for de mennesker, der sidder i asylcentrene. Det er også baggrunden for, at vi løbende har ændret forholdene for familierne i centrene især for familierne med børn," sagde Anders Fogh Rasmussen.

Kovending: Venstre, kommuner og skat
Og fire dage før danskerne sætter deres kryds i stemmeboksene kom endnu en kovending: Regeringspartierne Venstre og De Konservative lover, at de kommunale budgetter for 2008 ikke bliver genåbnet, selvom kommunerne har hævet skatterne med 1,4 mio. kroner mere end aftalt med regeringen.

Selv afviser statsminister Anders Fogh Rasmussen dog at der er tale om en kovending:

"Der er ingen grund til at skjule, at når vi siger det nu frem for at vente, indtil mødet skal være med KL, så er det for at undgå den skræmmekampagne, som oppositionen har planlagt."

Kovending: S tilbyder K ministerpost
Men Venstre er ikke det eneste parti, som under denne valgkamp tilsyneladende har taget tidligere tiders holdninger op til revision - på valgkampens dag fem hoppede Socialdemokratiet også med på vognen ved at tilbyde De Konservative ministerposter i en socialdemokratisk ledet regering:

"Ved at åbne døren for Ny Alliance og De Konservative, så tror jeg, at vi får et stabilt samarbejde inde på midten. Derfor rækker jeg hånden frem. Vi har jo mange fælles værdier med De Konservative," sagde Socialdemokratiets partiformand Helle Thorning-Schmidt, der dog fik et blankt nej fra De Konservatives partiformand Bendt Bendtsen.

Kovending: Socialdemokratiet og skoleforlig
To dage senere, den 31. oktober, var S-formanden igen på banen. Denne gang gjaldt det regeringens skoleforlig - herunder de nationale tests - som Socialdemokratiet stemte for, men Det Radikale Venstre er ikke tilhængere af nationale tests, derfor:

"Det er ikke noget der skal være så ultimativt, at vi ikke kan gå i regering sammen, så på den måde vil vi gerne snakke mere med de Radikale om uddannelsespolitik," sagde Helle Thorning-Schmidt.

Uddannelsesordfører Christine Antorini skar det ud i pap:

"Hvis der kommer en socialdemokratisk ledet regering efter valget, så anmelder vi nu, at vi ønsker en bredere forligskreds om folkeskolen, og dermed opsiger vi folkeskoleforliget."

Kovending: Socialdemokratiet og erhvervsbeskatning
På samme måde har erhvervsbeskatning været gennem den socialdemokratiske rumle. Først garanterede S-formanden 2. november under debat med Anders Fogh på TV 2, at partiet ikke ville røre ved erhvervsbeskatningen, som regeringen har sat ned fra 28 til 25 procent.

Dagen efter var lyden imidlertid en anden i Berlingske Tidende:

"Det var en unødvendig skattelettelse. Vi skal tilbage til det niveau, som selskabsskatten lå på før," sagde Helle Thorning-Schmidt.

Kovending: Ny Alliance og dronningerunde
Klassens nye dreng - Ny Alliance - har kun været på den politiske bane i knap et halvt år, men mestrer allerede kunsten at kovende - og mens andre partier kovender to gange, gør Ny Alliance det tre.

Således krævede partiformand Naser Khader, som sammen med Ny Alliance kan ende med at blive tungen på vægtskålen efter valgdagen, først i valgkampen, at statsministeren efter valget skulle gå af og dermed bane vej for en dronningerunde.

En uge før valget skiftede Khader ordlyd til, at en dronningerunde kan undgås, hvis Anders Fogh Rasmussen imødekommer Ny Alliance på partiets centrale områder. Men senere samme dag vendte partiet tilbage til at kræve dronningerunde.

Selv forklarer Khader forvirringen sådan:"Jeg blev spurgt om, hvordan Anders Fogh Rasmussen kunne undgå en sådan dronningerunde, hvortil jeg svarede, at det kunne han ved på forhånd at give os de ønskede indrømmelser. Men han vil ikke give os nogen indrømmel­ser, hvilket er grunden til, at vi nu kræver, at han må besøge dronningen."

Kovending: Ny Alliance og afstemning om EU
Også når det gælder afstemningen om EU's traktatreform er der slinger i valsen hos Ny Alliance. I partiprogrammet står der, at Ny Alliance ønsker en folkeafstemning.

I lørdags sagde partiets medstifter Gitte Seeberg imidlertid til TV 2, at partiet ikke vil kræve en folkeafstemning, hvis det sker sammen med Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Men da det i medierne blev udlagt som om, partiet skiftede holdning til spørgsmålet om folkeafstemning, gentog Naser Khader i ugens løb, at Ny Alliance stadig vil have en afstemning om reformtraktaten.

Kovending: De Radikale og 24-års-reglen
Det Radikale Venstre holder sig heller ikke tilbage, når det drejer sig om at skifte politisk kurs - eller med partiformand Margrethe Vestagers ord:

"Vejen til regeringsdannelse er viljen til at finde nye, gode løsninger. Gamle regler står ikke i vejen for regeringsdannelse, heller ikke 24-års-reglen og tilknytningskravet."

Partiets årelange kæphest spændte i forrige valgkamp ben for et samarbejde mellem Socialdemokraterne og De Radikale, da den tidligere formand Marianne Jelved stillede det som ultimativt krav, at reglen skulle fjernes - men med den nye formand ved roret er dette tilsyneladende ikke længere tilfældet.

Kovending: SF og boligskatten
Seneste kovending kommer fra SF, der på sin hjemmeside slår fast, at "indkomstskatten skal sættes markant ned, og boligskatten skal gradvis sættes op."

Det samme mener stort set alle partiets kandidater til valget, hvor en stor del af dem står til at komme ind. Men med en uge tilbage af valgkampen anlagde Villy Søvndal en ny kurs på området:

"Vi vil ikke pille ved boligskatten. Der er ikke flertal for det, og det er ikke nødvendigt for at finansiere de ting, vi gerne vil," sagde SF-formanden, der står til et godt valg på tirsdag.