Flere og flere børn bliver døbt

Lad de små børn komme til mig," sagde Jesus. Den opfordring følger et stigen­de antal forældre, idet flere lader deres børn døbe. Og ofte følger de selv efter, skriver Jyllands-Posten.

Især i de store byer oplever folkekir­ken i disse år en øget tilstrømning af børn og yngre mennesker.

Udviklingen er stærkest i Københavns Stift, hvor en tredjedel af sognene og især bysog­nene oplever medlemsfrem­gang blandt de 0-4-årige, og i Århus Stift, hvor næsten halvdelen kan regi­strere et stigende antal dåb.

Teolog og konsulent i den frivillige kirkelige organisation Kirkefondet, Sabine Kleinbeck, peger i bogen "Tørre tal om troen" på, at udviklingen kan være begyndelsen til en tendens.

"En ny trend begynder ofte i storbyen, men den kan også være udtryk for et efterslæb. Yngre menneskers valg af kirken kan tolkes som et stille generationsopgør mod de ældre, der valgte kirken fra i 1960'erne og 1970'erne, og som et udtryk for, at de midt i livet søger værdier som rodfæstethed, traditioner og formulering af grænser, som de ældre generationer satte spørgsmålstegn ved," siger hun.

Den tendens mærker sognepræst ved Sct. Andreas Kirke i København og Københavns Domkirke, Anna Mejlhede. For nylig talte hun f.eks. med en familie, hvor både moderen og børnene ville døbes.

"Det er ikke traditionen, der vejer tungest. Det er f.eks. kun en tredjedel af dåbsbørnene, der bærer den traditionelle dåbskjole. Folk tænker mere over, hvad det betyder at blive døbt og at tro. Måske fordi vi generelt tænker mere over livet og tilværelsen i en tid, hvor forandringerne er voldsomme og hurtige, og hvor det mindste valg betyder mindst tre muligheder," siger hun til Jyllands-Posten.

Biskop i Roskilde Stift Jan Lindhardt er ikke i tvivl om, at folkekirken har haft gavn af indvandringen.

"Interessen for kirke og religion er blevet større, og det hænger ikke mindst sammen med bl.a. Muhammed og den religiøse påvirkning fra andre religioner," siger han.