Rotter lukker fødevarevirksomhed

16x9

Københavnsk føde-varevirksomhed lukket pga. rotter

Tydelige tegn på rotter og rottegift på gulvet får Fødevarestyrelsen til at advare butikker og restauranter, der har handlet hos virksomheden Un Italy Food Import på Islands Brygge i København. Varer herfra bør kasseres eller leveres tilbage til virksomheden.

Fødevarestyrelsen har lukket virksom­heden straks. Styrelsen vurderer, at der er risiko for både forurening med sygdomsfremkaldende bakterier og for­giftning af fødevarerne i virksom­heden. Den har ikke solgt varer direkte til forbrugere, men til butik­ker og restauranter.

Det drejer sig om kølevarer, tørvarer og revet ost.