Fyrværkere havde ulovligt krudt

To registrerede fyrværkere kræves fæng­slet, fordi de har opbevaret flere ton ulovligt fyrværkeri i en lade nær Hol­bæk og et lagerrum på Herlev Hovedgade.

I laden opbevarede de to mænd ifølge anklageskriftet mere end 11.000 store og 18.700 mellemstore kanonslag, 85 kg aluminiumspulver samt raketter, batte­rier og krysantemumbomber, svarende til en sprængkraft på 622 kg dynamit.

Hvis krudtet var futtet af, ville det have forvoldt "betydelig skade" på alt og alle inden for en kilometers omkreds.

Anklagemyndigheden kræver begge mænd, der er henholdsvis 28 og 42 år, fængslet og frataget retten til at udøve deres hverv.

Ud over lageret i Regstrup, er den 28-årige mand tiltalt for at have brugt en lagerbygning på Herlev Hovedgade i København til at opmagasinere krudt svarende til 139 kg dynamit.

De to mænd blev anholdt, da politiet slog til og ransagede laden i Regstrup i november 2005. Få måneder senere fandt politiet frem til den 28-åriges krudtlager i Herlev.

Anklagemyndigheden hævder desuden, at fyrværkerne havde planer om fremstilling af yderligere 30.000 kanonslag, hvis de ikke var blevet standset i deres forehavende.