Ny anklager i 7-Eleven-sag

16x9

Rigsadvokat Henning Fode har valgt at fritage statsadvokat Karsten Hjorth fra at være anklager i den såkaldte 7-Eleven-sag. Karsten Hjorth undlod i sin tid at rejse tiltale mod de to betjente, der den 19. juni skød og dræbte en psykisk syg mand i 7-Eleven på Frederiksberg.

Da Henning Fode senere omgjorde beslutningen, stod Hjorth pludselig til at føre den sag, som han afviste.

"Af hensyn til sagens parter har jeg overdraget sagen til en anden statsadvokat," siger Henning Fode.

Fode henviser til, at der i pressen har været rejst spørgsmål om habilitet.

Nu er det Statsadvokaten for Nordsjælland og Københavns Vestegn, Kim Christiansen, der skal føre sagen mod de to betjente. Karsten Hjorth er statsadvokat for København og Bornholm.

"Det er afgørende, at der ikke efterfølgende kan rejses spørgsmål om udfaldet af sagen ved domstolene," lyder det fra Henning Fode.

Selve skudepisoden i 7-Eleven fandt sted på Falkoner Alle på Frederiksberg. Her mistede den 43-årige Hans Jacob Tønnesen livet efter at være blevet ramt af to af politiets skud. Politifolkene påstår, at de handlede i nødværge, da den psykisk syge Tønnesen var bevæbnet med en kølle og en kniv og i færd med at rasere kiosken, da betjentene ankom.