Ny fond for folk som Bøje Nielsen

16x9

Bøje Nielsen testamenterede penge til fond for klemte erhvervsfolk

Den tidl. byggematador Bøje Nielsen, der døde i går, har i sit testamente bestemt, at der skal etableres en fond i hans navn, som skal hjælpe erhvervs­folk, der kommer i klemme i retssy­stemet. Det skriver Politiken.

Bøje Nielsens Fond for Retsbeskyttelse af Danske Erhvervsfolk skal yde rets­beskyttelse til danske erhvervsfolk, der er gået konkurs eller har proble­mer med pengeinstitutter, og som i øv­rigt har brug for retshjælp i forbin­delse med betalingsstandsning, konkurs og lignende, hedder det i testamentet.

"Bøje Nielsen oplevede selv, at han ikke kunne opnå retfærdighed i retssystemet. Det var ham derfor magtpåliggende at oprette en fond, der kunne hjælpe andre, der kom ud for det samme, nemlig at konkurrenter og banker rotter sig sammen, og domstolene giver efter for folkestemningen," siger advokat Christian Harlang til Politiken. Han skal bestyre Bøje Nielsens dødsbo og indtræder i fondens bestyrelse.

Tog selv turen
Bøje Nielsen blev selv - under protest - erklæret konkurs med sin milliardvirksomhed i december 1982.

Først efter ni års behandling af konkursboet stod det i januar 1992 klart, at Bøje Nielsen havde værdier til at betale alle sine kreditorer, og han modtog en check på 85 millioner kroner.

Gav aldrig op
Selv om han fik en lille del af formuen retur, tilgav Bøje Nielsen aldrig de advokater og banker, der efter hans opfattelse gjorde alt for at berige sig selv på hans bekostning. I 2005 rejste han i samråd med advokat Christian Harlang et erstatningskrav på 107 millioner kroner mod de advokater, der styrede hans konkursbo, samt Sø- og Handelsretten.

Samme dag, Bøje Nielsen døde, indbragte Christian Harlang på hans vegne sagen for Menneskerettighedsdomstolen, og både her og ved de danske domstole vil Christian Harlang forfølge sagen.

Præcis hvor store midler fonden kommer til at råde over, står ikke klart. Men det fremgår af testamentet, at fonden blandt andet skal betænkes med 10 pct. af den erstatning, boet efter Bøje Nielsen måtte blive tildelt ved domstolene.