Bøje Nielsen tager sag til tops

16x9

Tidligere entreprenør Bøje Nielsen tager sin sag til Strasbourg

Den forhenværende storentreprenør Bøje Nielsen klager nu til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg over krænkelse af hans ejendomsret i forbindelse med konkurssagen mod ham.

Bøje Nielsens milliardimperium blev begæret konkurs i 1982, men 10 år senere viste det sig, at Bøje Nielsen havde masser af værdier til at betale sine kreditorer - der var oven i købet 85 mio. kr. til ham selv. Han har siden krævet erstatning af de advo­kater der bestyrede konkursboet, og anklaget dem for at have vidst, at der var masser af værdier i konkursboet.

Bøje Nielsen, der er stærkt svækket af sygdom mener, at Sø- og Handels­retten har misrøgtet hans konkursbo og dermed påført ham et tab på 100 millioner kroner.

Samtidig klager Bøje Nielsen over langsom behandling ved domstolene af den erstatningssag, som blev anlagt ved Østre Landsret i oktober 2005.

Klagen sker gennem advokat Christian Harlang, og Bøje Nielsen er selv for sygdomssvækket til at kunne kommentere sagen.

Christian Harlang påpeger, at hans klient er blevet mishandlet af kuratorer og retssystem i forbindelse med sin konkurs.

"Da han lå ned, svigtede retssystemet hensynet til hans retssikkerhed. Efter en længere sygdomsperiode fik han kræfter til at anlægge sin erstatningssag, men nu er han gennem flere år blevet forsinket i at opnå den retfærdige rettergang, som han fortjener," siger Christian Harlang.