Radikale: Krig i Afghanistan var en umulig opgave

De Radikales forsvarsordfører Zenia Stampe erkender nu over for Berlingske, at strategien bag krigen i Afghanistan har været forkert, og at krigen dermed har kostet unødigt mange danske soldater livet.

Over for tv2.dk uddyber ordføreren:

- Afghanistan-krigen var rigtig. Men strategien har været forkert og har kostet alt for mange menneskeliv, siger Zenia Stampe med henvisning til, at 43 danskere er omkommet under krigen. Hun uddyber:

- Det var godt, at vi gik ind og fik fjernet Al-Qaedas træningslejre, og det var godt, at vi fik lagt kræfter i at træne lokale sikkerhedsstyrker. Problemet var, at vi troede at vi kunne nedkæmpe Taliban i hele Afghanistan. Det har vi spildt rigtig mange kræfter på - og det er det, der har kostet så mange danske soldater livet, siger Zenia Stampe, der peger på behovet for at tage en "ærlig snak om hele krigsindsatsen."

- Og det her handler ikke om at pege fingre ad hinanden, men at lære af vores erfaringer.

Ikke soldaterne, der har fejlet
Hvad tror du, at pårørende til de soldater, der er omkommet i Afghanistan tænker, når de hører dig sige, at det var en umulig opgave, deres kære var sendt på?

- Det må være utrolig hårdt. Men vi skylder de faldne og pårørende at tage den her diskussion. Det er meget vigtigt for mig at understrege, at de danske soldater er helte. Det er ikke dem, der har fejlet, men os politikere, der har sendt dem ud på en umulig opgave. Soldater tjener deres nation ved at føre de beslutninger ud i livet, som vi politikere træffer. Så det er os, der må tage ansvaret for de beslutninger. Og jeg mener bestemt ikke, at soldaternes heltedåd bliver mindre af sådan en erkendelse - tværtimod.

43 soldater er døde og krigen har kostet milliarder af kroner. Hvorfor skulle det tage så længe at nå til denne erkendelse?

- Det er svært for mig at svare på. Vi Radikale begyndte allerede i 2008 at påpege, at vi blev nødt til at have en exit-strategi, og at vi blev nødt til at skifte fokus fra selv at nedkæmpe Taliban til at uddanne afghanske sikkerhedsstyrker.