Hor og druk pĂĄ Galathea-sejlads

16x9

Jyllands_Posten retter beskyldninger mod Galatheas mandskab om druk og hor

Massivt drikkeri både i uniform og ci­vil. Samtidig blev der i cafeteriet å­benlyst pralet af besøg hos prostitu­erede. I en fortrolig stemplet rapport kritiserer Jyllands-Posten Søværnets Operative Kommando (SOK) for håndte­ringen af Galathea-ekspeditionen.

Avisen skriver i rapporten, at der al­lerede i oktober 2006 blev tændt et par røde advarselslamper. De blinkede især kraftigt, fordi der kort efter skulle helt unge skoleelever om bord.

Drikkeriet blev ved efter skibschefen blev orienteret.

"Der bliver efter nogens mening drukket massivt igennem under havneopholdene blandt den ikke-vagtbærende del af besætningen. Det foregår dels i land og dels i mandskabsbarerne om bord. På børn og nogle voksne kan det virke voldsomt", hedder det.

Flere barer i Christiansted
Bekymringen blev videregivet til skibschefen, men ifølge Jyllands-Posten fortsatte dele af besætningen alligevel det massive drikkeri. På St. Croix ønskede skibschefen havneindløbet flyttet fra Frederiksted til Christiansted. Begrundelsen var, at Christiansted havde flere barer.

"Rygterne om disse forhold er nået vidt omkring- så vidt, at man på den amerikanske ambassade i København i en periode omtalte ekspeditionen som The Partyboat", står der i rapporten, som er sendt til Dansk Ekspeditionsfonds bestyrelse.

Avisen skriver, at det tangerer decideret uklogskab og dårlig skibsledelse at acceptere både druk og frekventering af prostituerede på en ekspedition med massiv mediedeltagelse og børn.

Kan ikke genkende beskyldninger
Søværnets chef, kontreadmiral Nils Wang, udtaler i en pressemeddelelse, at han ikke kan kende det billede af søværnet, som Jyllands-Posten tegner.

"Jeg kan ikke sidde en så alvorlig kritik overhørig, og kan ikke genkende det billede af søværnet, som Jyllands-Posten tegner. Hvis det vitterligt har forholdt sig som rapporten beskriver, undrer det mig meget, at de mere end 30 journalister, som har opholdt sig om bord under hele turen, ikke har fundet det så væsentligt for almenheden, at det i givet fald var kommet frem noget før," siger Nils Wang.

Han siger desuden, at søværnet lige fra de helt indledende diskussioner omkring projektet har været meget opmærksom på de potentielle problemer, der kunne tænkes at følge i kølvandet på en ekspedition, hvor professionelle marinesoldater, forskere, mediefolk og skoleelever skulle leve tæt sammen til søs i længere perioder.

"Der har således været klare regler for livet om bord. Alle har bl.a. været underkastet søværnets meget restriktive alkoholpolitik," siger han.

Han er kun bekendt med én sag, hvor en af de ombordværende ikke kunne indordne sig under søværnets nul-alkoholpolitik til søs. Den pågældende, der i øvrigt ikke var én fra søværnet, blev som en konsekvens sat i land i Grønland.

På baggrund af sagen har Dansk Ekspeditionsfond indkaldt til et bestyrelsesmøde tirsdag, hvor Jyllands­Postens kritik og Søværnets rapport skal diskuteres. Fonden er ansvarlig for planlægningen af Galathea­ekspeditionen, der kom hjem i april.