Kritisk banderapport hemmeligholdt: Politikere svigtede unge afhoppere

En hidtil hemmeligholdt rapport, som tv2.dk har fået aktindsigt i, retter en skarp kritik mod den tidligere regerings exit-program, som blev lanceret i april 2011.

Exitprogrammet skulle hjælpe unge ud af bandemiljøet.

Programmet blev markedsført, før det reelt var etableret, og det medførte en stor flaskehals af unge, der ville ud, men som der altså endnu intet tilbud var til.

Det bliver konkluderet i rapporten.

Det betød ekstremt lange ventetider for det store antal unge, der gerne ville ud af bandemiljøet.

Ifølge rapporten betød det, at i maj 2012 - altså et år efter at den daværende justitsminister Lars Barfoed lancerede den højtprofilerede exit-plan - fortsat var 33 unge, som endnu ventede forgæves på at komme i et exitprogram.

- Man (...) burde have ventet med at annoncere exit-indsatsen, til man var nået længere med udvikling af procedurer, står der sort på hvidt i rapporten.

Det skete dog ikke, i stedet lancerede Lars Barfoed VK-regeringens rammemodel til exit-program således 13. april 2011:

- Indførelsen af målrettede exit-programmer er et afgørende led i regeringens forebyggende indsats. Regeringen sikrer nu, at der i hele landet kan tilbydes hjælp og støtte til medlemmer af bande­ og rockergrupper, som er motiverede for et liv uden for miljøet og uden kriminalitet, sagde Lars Barfoed i en pressemeddelelse.

Rapporten - der altså placerer et stort ansvar for problemerne med exit-programmet hos politikerne - er aldrig blevet forelagt hverken Folketinget eller Retsudvalget.

Ifølge flere kilder, der arbejder på foreningsbasis med at hjælpe unge ud af miljøet, er især ventetiden, fra de unge tager beslutningen om at bryde ud, til de kommer i et exitprogram, helt katastrofal.

Hvis unge er blevet i miljøet i stedet for at forlade det, bærer politikerne en del af ansvaret, lyder kritikken.

- Når de kommer til en erkendelse af, at de vil forlade miljøet, er det utrolig vigtigt, at vi tager fat med det samme. Det, at de bliver mødt af en mur, betyder, at de går tilbage til det, de kender og er vant til, nemlig direkte tilbage til kriminaliteten og banden, siger Jan Mansur Hussain, der er leder af foreningen Vores Unge, som blandt andet arbejder med at hjælpe bandemedlemmer ud af miljøet.

Jan Mansur Hussain genkender historien lang ventetid og flaskehalse.

- Det er en forrykt og en falliterklæring. Det er rigtig ærgerligt for de indsatte, der har stået og gerne ville ud. Jeg er ikke i tvivl om, at det har fået folk til at blive i miljøet og opgive at komme ud, siger Jan Mansur Hussain.

Michael Green, talsmand for Foreningen af Tidligere Bandemedlemmer, er enig i kritikken.

- Det er helt hul i hovedet, at den tidligere regering søsatte noget, der ikke fandtes. I stedet for at hjælpe de her ud af miljøet, har man formentlig for en dels vedkommende gjort nøjagtig det modsatte, siger Michael Green til tv2.dk.

Han er netop nu til møde i Folketingets Retsudvalg, hvor den hemmeligholdte rapport skal drøftes.

tv2.dk følger sagen...

LÆS HELE RAPPORTEN VED AT KLIKKE PÅ LINKET HER