OVERBLIK: Få styr på den grønlandske storskalalov

Grønlandske politikere har vedtaget en storskalalov, som åbner for fremmed arbejdskraft. Bliv klogere her:

En ny omstridt lov skal gøre Grønland attraktiv for de enorme udenlandske mine- og industriselskaber, der står på spring for at komme i gang med milliardstore investeringer i det kolde land. Der er tale om den såkaldte storskalalov.

Herunder kan du se de vigtigste punkter i loven, som også har rejst en lang række spørgsmål i Danmark.

* For at et projekt er et storskalaprojekt og dermed omfattet af loven, skal projektets anlægsomkostninger overstige fem milliarder kroner.

* Efter forslaget skal bygge- og anlægsarbejder udføres af et privat projektselskab, der skal organiseres som et aktieselskab med hjemsted i Grønland.

* Der kan ansættes udenlandsk arbejdskraft i anlægsfasen efter udenlandsk overenskomst. Dermed skal loven forhindre, at selskaber fravælger Grønland på grund af lønniveauer og overenskomstforhold.

* Udenlandsk arbejdskrafts mindsteløn skal svare til den grønlandske mindsteløn (pt. 80 kroner).

* Lønnen kan dog være helt ned til halvdelen af en vanlig grønlandsk løn for en ufaglært, fordi arbejdsgiver kan fratrække kost og logi, beklædningsudgifter, frirejse, forsikring mv.

* Vilkår for udenlandske ansatte må ifølge loven ikke stride mod Grønlands internationale forpligtelser og de retsregler, der gælder i Grønland.

* Spørgsmålet om ansættelse af udenlandske arbejdskraft har undervejs stor debat. SIK, som er Grønlands lønmodtagerorganisation, taler om "løndumping", mens Grønlands Arbejdsgiverforening frygter konkurrenceforvridning.

* Den endelige lov indeholder dog visse forbedringer for den udefrakommende arbejdskraft. Det handler om, at der er grænser for, hvad der kan trækkes fra i lønnen og at lønnen skal offentliggøres.

* Der skal udarbejdes en række rapporter, og på den baggrund skal selskabet lave en trepartsaftale mellem selvstyret, kommunen og projektselskabet. Det handler blandt andet om mål for anvendelse af lokal arbejdskraft og lokale virksomheder.

* Hvis den udenlandske arbejdskraft skal have lov til at komme til Grønland, kræver det tilladelse fra Danmark.

* Storskalalovens regulering af udenlandsk arbejdskraft afviger nemlig fra de vilkĂĄr, der meddeles opholds- og arbejdstilladelse pĂĄ baggrund af i dag.

* Justitsministeriet tager kontakt til de grønlandske myndigheder med henblik på at indlede den proces, der skal foregå i Grønland forud for fremsættelse af et dansk lovforslag.

/ritzau/