Langballe stævner Rønn Hornbech

16x9

Venstres Birthe Rønn Hornbech skal i retten i sag om citatfusk

Dansk Folkepartis Jesper Langballe og Venstres Birthe Rønn Hornbech mødes nu snart i retten på grund af en strid om citatfusk og forskellen på islam og muslimer, skriver Berlingske Tidende.

Stridens kerne er Birthe Rønn Horn­bechs bog "Tale er guld", hvori Jesper Langballe tages til indtægt for at kal­de muslimer for en pest over Europa. Langballe krævede straks en berigtig­else, da det var islam som religion - ikke muslimerne - han havde kaldt en pest over Europa. Selv om formule­ringen er rettet i andet oplag af bog­en, fastholder Langballe stævningen.

"Det virker som ren chikane," mener Birthe Rønn Hornbech, hvilket hendes modpart imidlertid kun har hovedrysten tilovers for.

"Hvis der er tale om chikane fra nogens side, sĂĄ er det da fra hendes side," lyder svaret fra Jesper Langballe.

Birthe Rønn Hornbech har efter måneders tilløb først nu modtaget stævningen fra Jesper Langballe.

"Forstår du, det har været lidt af en farce, for Birthe Rønn Hornbech har hemmelig adresse, og retsplejeloven fordrer, at en stævning skal forkyndes mundtligt," forklarer Jesper Langballe og fortsætter:

"Der kunne så ikke komme en stævningsmand ud til hendes adresse, for han vidste ikke, hvor hun boede. Så mødte stævningsmanden op i Folketinget, men der vil de ikke have stævningsmænd til at rende rundt, så han blev sendt hjem med uforrettet sag. Københavns Byret, som ifølge min advokat er en eksempelløs syltekrukke, henlagde så sagen med et notat om, at stævningen ikke kunne forkyndes. Da min advokat så rykkede, måtte de komme i omdrejninger igen. Og så er det altså endt med, at man har dispenseret fra reglerne, sådan har jeg forstået det, så hun kan modtage stævningen skriftligt."

Birthe Rønn Hornbech har en anden version:

"Det her viser noget om Jesper Langballe - for enhver ved jo, at både han og jeg går rundt herinde, og jeg får masser af breve. Så man kunne bare have sendt mig et brev fra starten, sådan som man gør til alle mulige andre indstævnte - det har hans advokat så fundet ud af efter et halvt år," forklarer hun.