Dom til fransk holocaustbenægter

Lederen af den nye højreekstreme grup­pe i EU-Parlamentet fik i dag en betin­get fængselsdom og en bøde for at have sået tvivl om nazisternes jødeudryddel­se, Holocaust.

Ved en domstol i Lyon blev Bruno Goll­nisch idømt tre måneders betinget fæng­sel og en bøde på 5000 euro (godt 37.000 kr.) for at have sat spørgsmåls­tegn ved, om Holocaust fandt sted.

Gollnisch er næstformand i det højre­orienterede parti front National. Han er også leder af den nyligt oprettede gruppe af højreekstreme EU-politikere.