Stor risiko for olieulykker i DK

Det danske beredskab til at bekæmpe forurening til søs er blandt de dårlig­ste i hele Østersøregionen, skriver Politiken. Samtidig har vi den største risiko for olie- og kemikalieudslip fra de 60.000 skibe, der årlig sejler ind i Østersøen.

Søværnets fire miljøskibe er forælde­de, ineffektive og så mangelfulde, at de ikke ville blive godkendt til forureningsbekæmpelse, hvis de var civile fartøjer. Og flydespærringerne, der skal inddæmme olien til havs, virker ikke i blæsevejr eller isfyldt farvand.

"Det er beskæmmende, at der er så stort et misforhold mellem kvaliteten af vores udstyr og så den risiko, vi lever med. Når vi er mest udsat, bør vi selvfølgelig også have det bedste udstyr," siger Henning Mørk Jørgensen, havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening, til Politiken.

Risikoen for en alvorlig skibsulykke med omfattende udslip af giftige olier og kemikalier er langt større i de snævre og vanskelige danske farvande end i resten af Østersøregionen. Det fastslår det såkaldte Brisk-projekt, som ingeniørvirksomheden Cowi gennem tre år har udarbejdet for alle Østersølandene, og som netop er færdigt: Øresund, Storebælt og Kattegat vil i gennemsnit hvert 11. år opleve et olieudslip på størrelse med katastrofen med 'Baltic Carrier' i 2001, der sendte 2.400 ton olie ud i Østersøen ud for Møn med 20.000 døde fugle og oprydning for 100 mio. kr. til følge, skriver Politiken.

"Det gør da et stort indtryk," siger forsvarsminister Nick Hækkerup (S), der er øverste ansvarlige for beredskabet under Søværnets Operative Kommando, til Politiken.

"Vi har nogle af verdens mest trafikerede farvande og derfor også den højeste risiko for ulykker. Det er ingen hemmelighed, at vores miljøskibe er udslidte. Derfor er beredskabets fremtid også højt på dagsordenen, når vi forhandler om, hvordan fremtidens forsvar skal se ud."