Forsker finder Gud i hjernen

16x9

Scanner påviser ander-ledes hjerne-aktivitet hos troende danskere i bøn

En ph.d.-studerende ved Aarhus Uni­versitet har ved hjælp af en hjerne­scanner kunnet konstatere, at noget ty­der på, at Gud findes i hovederne på de indremissionske unge, han har brugt i et forsøg, skriver Information

"Den aktivitet, der er i hjernen, når de beder til Gud, følger præcis samme mønster, som når et menneske indgår i en social relation med et andet menne­ske," siger Uffe Schjødt til avisen. Han bad også sine testpersoner om at sige ønsker til julemanden, mens de lå i scanneren, men det gav ikke samme resultat.

"At tale til Gud i bøn kan altså sammenlignes med at henvende sig til almindelige personer," siger Uffe Schjødt.