Større fokus på hadforbrydelser

Rigsadvokaten retter nu i højere grad fokus mod hadforbrydelser og indskærper over for politifolk og anklagere, at de skal være opmærksomme på, om en forbrydelse skyldes gerningsmandens had til en minoritet.

"Politifolk skal, når de modtager an­meldelser, være opmærksomme på en række indikatorer, der kan pege på mulige hadforbrydelser," slår vicestats­advokat Ingeborg Gade fast i Rigsadvokatens årsberetning.

"Det kan være, at gerningsmanden har råbt noget om, at offeret er bøsse, inden han slog. Eller at gerningsmanden bærer symboler som hagekors, når offeret er indvandrer," siger hun videre.

Kalder dansker billetkontrollør for perker?
Rigsadvokaten har sammen med rigspolitichefen sendt et brev ud til alle politikredse og statsadvokater, hvor de indskærper, at det er vigtigt, at politi og anklagemyndighed har fokus på hadforbrydelserne.

Det kræver ifølge Ingeborg Gade et særligt fokus, for det kan være svært at bevise, hvad gerningsmanden tænkte og havde som motiv for forbrydelsen.

"For eksempel den situation, hvor en billetkontrollør af anden etnisk oprindelse end dansk giver en mand en bøde. Hvis manden herefter slår kontrolløren og kalder ham for perker, kan det være svært at bevise, at der er tale om et hadmotiv," påpeger Ingeborg Gade.

"Slå manden udelukkende kontrolløren, fordi han er sur over at få en bøde, eller slår manen kontrolløren, fordi kontrolløren er af anden etnisk oprindelse end dansk? Det er lettere at løfte bevisbyrden, når der er tale om uprovokeret gadevold, for eksempel hvis en fyr, der går på gaden i dragtøj bliver slået ned af en mand, der samtidig siger noget homofobisk," skriver vicestatsadvokaten.

Desuden har Politiets Efterretningstjeneste taget initiativ til at arrangere temadage for politifolk og anklagere i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Landsforeningen for bøsser, lesbiske og transpersoner.