Alvorlig kritik af ministerier i Sass-sag

Folketingets ombudsmand har i en pressemeddelelse rettet en "alvorlig kritik" mod Statsministeriets og Justitsministeriets behandling af Henrik Sass Larsen (S).

Ombudsmanden sÄr tvivl om, Henrik Sass Larsen er underlagt en gyldig tavshedspligt i sin sag om sikkerhedsgodkendelse.

IfÞlge ombudsmanden blev tavshedspÄlÊgget kun givet mundtligt og ikke skriftligt. Da strafferammen er meget hÞj for at bryde et tavshedspÄlÊg, er det "meget kritisabelt", at Sass Larsen ikke fik pÄlÊgget pÄ skrift.

Myndighederne begik derfor meget vĂŠsentlige fejl, konkluderer Folketingets Ombudsmand, JĂžrgen Steen SĂžrensen:

"Henrik Sass Larsen har naturligvis krav pÄ, at myndighederne fÞlger almindelige spilleregler og sikrer klarhed om den enkeltes retsstilling. Det er ikke sket i denne sag."

Kunne ikke blive finansminister
Ud over at kritisere Statsministeriets og Justitsministeriets procedure og behandling af Sass Larsen, foreslÄr Folketingets Ombudsmand, at ministerierne revurderer behovet for et fortsat tavshedspÄlÊg.

Ombudsmanden "accepterer, at forvaltningslovens betingelser for at give Henrik Sass Larsen et tavshedspÄlÊg var opfyldt", men dog "giver udtryk for en vis tvivl pÄ dette punkt"

I september blev Henrik Sass Larsen ikke sikkerhedsgodkendt og kunne derfor ikke blive finansminister, en post han ellers efter valget var favorit til at betrĂŠde.

Angiveligt mente PET, at kontakten med rockermiljĂžet var for stor.

PET pÄlagde Sass Larsen tavshedspligt i sagen.

Sass Larsen klagede siden til Folketingets Ombudsmand, idet han gerne ville udtale sig og komme med sin version af sagen.

I maj mÄned blev Henrik Sass Larsen udnÊvnt som formand for den socialdemokratiske folketingsgruppe