VIDEO: Her fjernes 11-ĂĄrige Amy

ADVARSEL OM STÆRKE BILLEDER: Børns Vilkår har meldt Næstved Kommune til politiet for vold mod børn

Børns vilkår har politianmeldt Næstved Kommune for vold mod børn i forbindelse med kommunens håndtering af sagen om det ca. 11-årige adoptivbarn Amy fra Etiopien.

Pigen blev med magt flyttet fra sine plejeforældre til et opholdssted med professionelle pædagoger på trods af, at Amy selv havde givet udtryk for, at hun ønskede at blive hos sine plejeforældre.

Billeder er optaget af pårørende
Det er journalist Dorrit Saietz, der for Politiken har afdækket tvangsflytningen.

"Billederne er optaget i familiens hjem af en pårørende til plejefamilien. Det har været Amys eget ønske, at billederne blev optaget, og det har været Amys eget ønske, at billederne blev vist. Det har været vores beslutning som avis, at vi har sløret hende af hensyn til engang i fremtiden," siger Dorrit Saietz i et interview til TV 2 NEWS.

Søn voldsomt oprørt over behandling af Amy
På videoen kan man se, at der er pædagoger og sagsbehandlere fra Næstved Kommune til stede, ligesom der er to betjente i plejefamiliens hjem.

I sofaen sidder Amys bisidder, som - ifølge Dorrit Saietz - ikke har lov til at gribe ind.

"De to plejeforældre har heller ikke lov til at gøre noget. Den unge mand, der råber, er plejefamiliens voksne søn, som er voldsomt oprørt over det her," siger Dorrit Saietz.

Adoptivforældre gav op
Amy er kommet til Danmark som et meget stort adoptivbarn sammen med en yngre lillesøster.

"Hun er havnet hos en familie, som - det viser sig - ikke kan magte hende. Det går helt galt i familien med konflikter og anklager om vold mod Amy, som henvender sig til kommunen og siger, at hun bliver slået. Til sidst giver adoptivforældrene også op og siger, at de ikke magter hende, hvorefter hun kommer til plejefamilien," forklarer Dorrit Saietz.

Amys ophold hos plejefamilien er, ifølge Dorrit Saietz, en midlertidig løsning, men det ender med, at der går 11 måneder, før kommunen når frem til en afgørelse:

"På det tidspunkt har Amy knyttet sig stærkt til plejefamilien og synes, at hun nu endelig har fundet den familie, som hun har savnet."