Amnesty krÊver tidsgrÊnse for tÄlt ophold

Menneskeretsorganisationen Amnesty International i Danmark vil have de danske politikere til at tage stilling til, hvor lÊnge mennesker, der ikke kan sendes til hjemlandet, skal kunne holdes pÄ tÄlt ophold.

Udmeldingen kommer, efter at HĂžjesteret fredag har afgjort, at kravet om, at en udvisningsdĂžmt iraner dagligt skal melde sig i Sandholmlejren, er et urimeligt indgreb mod hans bevĂŠgelsesfrihed og i strid med menneskerettighederne.

"Vi er glade for, at HÞjesteret har tydeliggjort, at en sÄdan indskrÊnkning i den personlige frihed krÊver, at myndighederne lÞbende foretager en konkret vurdering af sagen," siger den juridiske konsulent.

"Men vi mangler fortsat en principiel stillingtagen til, hvor lÊnge et retssamfund kan holde et menneske, som ikke kan sendes til sit hjemland pÄ grund af forfÞlgelse, pÄ tÄlt ophold," siger Claus Juul.

Skal sendes hjem snarest muligt
De tÄlte ophold er med de nuvÊrende regler pÄ ubestemt tid. Meningen er, at personer pÄ tÄlt ophold skal sendes hjem, sÄ snart det kan lade sig gÞre.

Amnesty mener dog, at de nuvÊrende regler om tÄlt ophold har store menneskelige konsekvenser.

"TÄlt ophold betyder, at mennesker kan sidde pÄ ubestemt tid under uvÊrdige vilkÄr, uden mulighed for at forsÞrge sig selv, uddanne sig, have en bolig eller deltage i samfundslivet."

"Amnesty opfordrer Folketinget til at tage loven om tÄlt ophold op til revision og sikre, at man kun anvender et sÄ alvorligt indgreb i sager, hvor statens sikkerhed er truet," siger Claus Juul.

Iraner var ikke til fare for landets sikkerhed
Sagen er blusset op, efter HÞjesteret fredag har besluttet, at de restriktioner, som mennesker pÄ tÄlt ophold lever med, ikke kan trÊkkes ned over hovedet pÄ den afviste iranske statsborger Elias Karkavandi, fordi han ikke er til fare for statens sikkerhed.

Faktisk har det vÊret et brud pÄ menneskerettighederne, nÄr man har pÄlagt iraneren at opholde sig i flygtningelejren i NordsjÊlland.

Der er tale om en principiel dom.