"Meldepligt er en stressfaktor"

Melde- og opholdspligten for afviste asylansÞgere pÄ tÄlt ophold udgÞr en markant stressfaktor. SÄdan lyder det fra Anne la Cour VÄgen, der er asylchef i Dansk RÞde Kors.

Hun glÊder sig over HÞjesterets dom i sagen om iraneren Elias Karkavandis, og hÄber, at dommen kan bane vej for lignende afgÞrelse for andre beboere i Sandholmlejren.

"De har nu en berettiget forventning om ogsÄ at fÄ lempet pÄ vilkÄrene. Vi ved fra den daglige kontakt med beboerne, at den skÊrpede meldepligt og opholdspligt udgÞr en markant stressfaktor i deres liv," siger Anne la Cour VÄgen.

HÞjesteret omstÞdte i dag en afgÞrelse fra Landsretten. I afgÞrelsen skriver HÞjesteret, at meldepligt og bo­ og opholdspligt er et uforholdsmÊssigt stort indgreb i Elias Karkavandis bevÊgelsesfrihed. Samtidig slÄr HÞjesteret fast, at reglerne strider mod artikel 2 i Den EuropÊiske Menneskerettighedskonvention.

Afviste asylansÞgere pÄ tÄlt ophold skal bo i Sandholmlejren og melde sig hos politiet tre gange om ugen.

Dansk RÞde Kors vil nu bede udlÊndingemyndighederne om at oplyse, hvem der - pÄ baggrund af HÞjesteretsdommen - pÄ nuvÊrende tidspunkt ikke har pligt til at bo i Sandholm.