Skrappere krav til kommende lĂŠrere

Adgangskravene til landets lÊreruddannelser strammes. Regeringen ventes i dag at indgÄ forlig om de nye krav.

Fremover vil det hidtidige krav om et 7-tal i et liniefag ikke vĂŠre nok.

Et gennemsnit pÄ 7 fra studentereksamen eller HF skal nu vÊre adgangskravet, hvis de studerende skal undgÄ en optagelsesprÞve.

Forliget ventes indgÄet mellem regeringen, Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti.

Baggrunden for stramningerne er, at kvalitetssikre lÊreruddannelsen, der pÄ landsplan oplever frafaldstal pÄ mellem 39-50 procent.