Kirkegængere skal nu tælles op

Det er slut med i det skjulte at kunne afvikle gudstjenester med ingen eller meget få kirkegængere. Fra 1. april skal præsterne på Fyn notere alle guds­tjenester med færre end seks kirkegæn­gere, skriver Fyens Stiftstidende.

Det er biskop Kresten Drejergaard, der på baggrund af debatten om tomme kirker, beder om dokumentationen.

Tidligere har han bebudet, at han ville have registreret messefald (ingen kirkegængere), men nu går han skridtet videre og vil have bogført alle gudstjenester med få deltagere.

"Det giver bedre forudsætninger, når jeg skal tage stilling til, om der skal nedlægges stillinger eller på anden vis flyttes rundt på gejstlige ressourcer," siger biskoppen.

Det vakte opsigt, da Fyens Stiftstidende lavede en opgørelse over kirkegangen første søndag i februar. Her var der 20 gudstjenester med fem eller færre kirkegængere, og 10 præster ville ikke give oplysninger.

Forsker: Kirkegang bør registreres
Religionssociolog ved Syddansk Universitet, Peter Lüchau, der forsker i kirkestatistik, mener, at Folketinget bør sætte ressourcer af til en mere omfattende registrering af kirkegangen.

"Men det virker som om, at politikerne er ligeglade eller bange for, at danskerne opdager, hvor megen aktivitet der er i kirkerne. I det hele taget har Folketinget svigtet folkekirken ved at lade den sejle sin egen sø, mener Peter Lüchau.

Kun Lolland Falster Stift og København Stift registrerer kirkegængere. I København gøres antallet kun op på årsbasis, så det fremgår ikke hvor mange, der har deltaget i den enkelte gudstjeneste