Energiaftalen i hovedtrĂŠk

16x9

Se hovedpunkterne i den netop indgÄede energiaftale

* I 2020 kommer 35 procent af energien fra vedvarende kilder. Halvdelen af elforbruget hentes fra vindmĂžller.

* I 2020 vil Danmarks CO2-udledning vĂŠre 34 procent mindre end niveauet i 1990.

* I 2020 er bruttoenergiforbruget faldet med 12 procent i forhold til 2006.

* Aftalen er et vigtigt skridt i Danmarks mÄlsÊtning om at omstille energiforsyningen (el, varme, industri og transport) til vedvarende energi i 2050.

* En gennemsnitlig husholdning skal i 2020 betale 1300 kroner mere om Ă„ret for energien end i dag.

* Samtidig bliver borgerne i mindre grad udsat for de ventede prisstigninger pÄ olie, kul og gas.

* Virksomheder skal betale 200 kroner mere pr. ansat. Den samlede regning for aftalen bliver 3,5 milliarder kroner i 2020.

* Der opstilles 600 MW havvindmÞller pÄ Kriegers Flak (ØstersÞen) og 400 MW pÄ Horns Rev (NordsÞen) inden 2020.

* Der forventes opstillet yderligere 500 MW kystnĂŠre havmĂžller frem mod 2020.

* PlanlÊgningen skal styrkes, sÄ der kan opstilles nye landmÞller med samlet kapacitet pÄ 1800 MW frem mod 2020.

* Der afsĂŠttes 100 millioner kroner over fire Ă„r til at stĂžtte nye VE-teknologier til elproduktion (bl. a. sol) samt 25 millioner kroner til bĂžlgekraft.

* Fra 2013 bliver der stop for at installere olie- og naturgasfyr i nye bygninger.

* Fra 2016 bliver der forbud mod at installere oliefyr i eksisterende bygninger, hvis der er fjernvarme eller naturgas i omrÄdet som alternativ.

* 2012-2015 afsĂŠttes 42 millioner kroner i stĂžtte til at udskifte olie- og naturgasfyr i eksisterende huse med varme fra vedvarende energi.

* Der afsĂŠttes en pulje til at fremme effektiv brug af vedvarende energi i virksomhederne. 250 millioner kroner i 2013, stigende til 500 millioner kroner Ă„rligt i 2014-2020.

* Brugen af biogas skal udbygges, bl.a. med tilskud til kraftvarme. AnlĂŠgsstĂžtten Ăžges fra 20 til 30 procent.

* Hvis der ikke kommer tilstrÊkkelig fremdrift med biogassen i 2012-2013, skal en "task-force" foreslÄ nye initiativer.

* Der afsÊttes 70 millioner kroner til at fÄ el og biomasse ind i transportsektoren - bl.a. ved stÞtte til ladestandere til elbiler.

* Der skal blandes 10 procent biobrĂŠndstoffer i brĂŠndstof i 2020.

* SamsÞ fÄr 9,5 million kroner i stÞtte til arbejdet med at blive uafhÊngig af fossile brÊndsler.

* Energiselskaberne skal opruste deres indsats for energibesparelser i husholdninger og erhverv gennem rÄdgivning og tilskud.

* Der indfÞres en forsyningssikkerhedsafgift pÄ rumvarme til at dÊkke statslige tilskud til biogas, industriel kraftvarme, vedvarende energi i erhverv - samt det afgiftstab, staten lider pÄ grund af lavere forbrug af kul, olie og gas.

* Indsatsen billiggĂžres med 1,8 milliard kroner i 2020 ved en rĂŠkke effektiviseringer i den danske energisektor.

* Inden 2018 drÞfter forligspartierne supplerende initiativer for perioden efter 2020. Kun Liberal Alliance stÄr uden for.

Kilde: Klima- og Energiministeriet (kemin.dk)