Trainsurfer får samfundstjeneste

16x9

En tur som såkaldt trainsurfer på et godstog over Øresund for godt to år siden kostede mandag en 39-årig mand 30 timers samfundstjeneste i Københavns Byret.

Den 25. august 2009 bemærkede lokoføreren på et tog mod Sverige, at der sad en mand på et godstog den modsatte vej. Han kontaktede lokoføreren på godstoget, der stoppede toget på Peberholm midt ude i Øresund.

Ifølge lokoføreren stoppede han toget, fordi trainsurferen ville blive blæst af på grund af lufttrykket, når toget kørte ned i tunnellen.

Det mente den 39-årige ikke ville ske, for han havde hørt, at togene sætter farten ned, når de kører ind i tunnellen.

Den påstand blev afvist af lokomotivføreren under sagens første retsmøde i oktober. Da forklarede han, at godstogene har så kort tid til at køre over Øresund, at man ikke har tid til at sætte farten ned.

Tiltalt for forstyrrelse af togdrift
Manden var tiltalt for forstyrrelse af jernbanedriften. Han erkendte, at han havde været på toget, men afviste, at det havde forstyrret jernbanedriften.

"Men vi har hørt, hvordan al togtrafik blev stoppet i 20 minutter til stor gene for mange mennesker," sagde anklageren Pia Overgaard i retten.

Hun havde i øvrigt svært ved at finde frem til, hvilken straf den 39-årige burde have.

"Der er ingen domspraksis på området. I tidligere tilfælde har man enten ikke fundet gerningsmanden, eller gerningsmanden er kommet så meget til skade, at der ikke er blevet nogen sag ud af det," sagde hun i retten.

Hun endte dog med at kræve den 39-årige idømt 14 dages ubetinget fængsel.

Hans forsvarer, Sysette Vinding Kruse, krævede strafbortfald eller betinget fængsel. Sagen har nemlig i to omgange ligget og samlet støv i byretten, og derfor er der gået urimelig lang tid, før manden kunne dømmes.

En enig domsmandsret tog hensyn til, at der var gået mere end to år fra forbrydelsen, til sagen kom for retten, og idømte den 39-årige 14 dages fængsel, der blev gjort betinget mod, at han inden for det næste år udfører 30 timers samfundstjeneste.

Han valgte at tænke over, om han vil anke dommen til landsretten.