IC4-togene tages ud af drift

16x9

Havarikommissionen skal undersøge en række hændelser

DSB's ledelse har besluttet at indstille al kørsel med IC4-tog, indtil det er klarlagt, om det er en generel fejl ved togene, der var årsag til to signalforbikørsler i henholdsvis Marslev i sidste uge og en hændelse i Høje Taastrup den 4. november.

DSB kan ikke afvise, at der er tale om en generel fejl, og har derfor beslut­tet at standse al kørsel med IC4-tog indtil begge hændelser er undersøgt af Havarikommissionen, og der er fundet en afklaring på situationen, hedder det i en meddelelse fra DSB.

I hændelsen i Høje Taastrup, som DSB netop har modtaget de sidste analyser af, har et andet IC4-tog passeret et rødt signal med ganske få meter.

"Sikkerhed går forud for alt andet," siger koncerndirektør for DSB Vedligehold Frank Olesen.