Nyheder

Baggrunden for æresdrab

I Pakistan er æres-drab en tra-di-tion, som går langt til-bage. Den kan spo-res til fransk og engelsk lov-givning

Æresdrab er drab, hvor et eller flere medlemmer af en familie dræber et andet medlem, meget ofte en kvinde, der har bragt skam over familien ved eksempelvis at gifte sig med en anden, end den partner der er udpeget til hende eller ved at søge skilsmisse.

Af Linda Olsen

Mange forbinder æresdrab med islam, men det er helt forkert. Æresdrab kan ikke forbindes med nogle religioner, men derimod med kulturarv.

Æresdrab er direkte forbudt i forhold til Koranen. For mange troende er æresdrab totalt uforeneligt med den religiøse norm og dermed en forbrydelse mod Guds lov. I verdens største muslimske land, Indonesien, og i det muslimske Vestafrika forekommer der for eksempel ikke æresdrab.

Tradition kan spores tilbage til Frankrig og England
Hvis man kigger tilbage i historiebøgerne, kan traditionen for æresdrab spores tilbage til kolonimagternes lovgivning. Således kan lovgivningen i Jordan (se faktaboks for paragraf 340 i jordansk straffelov) føres tilbage til fransk lovgivning fra år tilbage i kolonitiden. Her havde man tilsvarende bestemmelser om formildende straf i tilfælde af passionsdrab. Fra Frankrig spredte bestemmelserne sig til de lande, der fulgte fransk ret. De er nu ophævede i Italien og Frankrig - men ikke i Jordan.

Ligeledes i Pakistan kan en tilsvarende paragraf føres tilbage til den engelske straffelov fra kolonitiden i 1860. Her var æresdrab efter loven tilladt eller accep-teret, hvis morderen blev så groft provo-keret, at han mistede kontrol over sig selv. Overlagt drab blev i disse tilfælde ikke opfattet som mord.

Positiv udvikling i flere lande
I gennem de senere år er der sket en positiv udvikling i forhold til bekæmpelse af æresdrab. I Kurdistan har regeringen ophævet et nedslag i straffen ved æresdrab, og parlamentets formand har sagt, at drab på en kvinde for ærens eller religionens skyld ikke længere vil blive tolereret. Ligeledes har Tyrkiet ophævet en bestemmelse om nedslag i straffen for æresdrab. Det skete efter et pres fra EU.

Æresdrab en del af kulturen i Pakistan
I Pakistan er æresdrab en del af kulturen og traditionen. Det er ikke religiøst betinget. Det er derimod livsformen med de hierakiske inddelte familiemønstre blandt søskende, svigerfamilie og blandt de mandlige medlemmer samt opfattelsen af kvinder som en personlig ejendom, der tilsammen danner grundlag for at dræbe et familiemedlem for at forsvare familiens ære. Det er mest i landområderne, der holdes fast i traditionen, men også i større byer i Pakistan, sker der æresdrab.

I 2005 menes over 1.000 kvinder at være blevet dræbt af familiemedlemmer i Pakistan. Ifølge Human Rights Commission of Pakistan er det reelle tal højere, fordi mange sager ikke bliver rapporteret til politiet.

I perioden 1998 - 2003 var der 6.784 ofre for æresdrab i Pakistan. Det er som oftest kvinden, der dræbes først. Derefter vil hendes elsker være i farezonen. Han kan redde sit liv ved at betale en kompentation til kvindens familie for sammen med hende at have bragt skam over familien.

Amnesty International peger på, at flere familier opretter falske anklager mod deres datter for at ligge i med en mand fra en rigere familie. Efter at have dræbt hende, kan de kræve penge eller andan kompentation fra den rigere familie, hvis eneste alternativ er døden.