Baggrunden for æresdrab

16x9

I Pakistan er æres-drab en tra-di-tion, som går langt til-bage. Den kan spo-res til fransk og engelsk lov-givning

√Üresdrab er drab, hvor et eller flere medlemmer af en familie dr√¶ber et andet medlem, meget ofte en kvinde, der har bragt skam over familien ved eksempelvis at gifte sig med en anden, end den partner der er udpeget til hende eller ved at s√łge skilsmisse.

Af Linda Olsen

Mange forbinder æresdrab med islam, men det er helt forkert. Æresdrab kan ikke forbindes med nogle religioner, men derimod med kulturarv.

√Üresdrab er direkte forbudt i forhold til Koranen. For mange troende er √¶resdrab totalt uforeneligt med den religi√łse norm og dermed en forbrydelse mod Guds lov. I verdens st√łrste muslimske land, Indonesien, og i det muslimske Vestafrika forekommer der for eksempel ikke √¶resdrab.

Tradition kan spores tilbage til Frankrig og England
Hvis man kigger tilbage i historieb√łgerne, kan traditionen for √¶resdrab spores tilbage til kolonimagternes lovgivning. S√•ledes kan lovgivningen i Jordan (se faktaboks for paragraf 340 i jordansk straffelov) f√łres tilbage til fransk lovgivning fra √•r tilbage i kolonitiden. Her havde man tilsvarende bestemmelser om formildende straf i tilf√¶lde af passionsdrab. Fra Frankrig spredte bestemmelserne sig til de lande, der fulgte fransk ret. De er nu oph√¶vede i Italien og Frankrig - men ikke i Jordan.

Ligeledes i Pakistan kan en tilsvarende paragraf f√łres tilbage til den engelske straffelov fra kolonitiden i 1860. Her var √¶resdrab efter loven tilladt eller accep-teret, hvis morderen blev s√• groft provo-keret, at han mistede kontrol over sig selv. Overlagt drab blev i disse tilf√¶lde ikke opfattet som mord.

Positiv udvikling i flere lande
I gennem de senere år er der sket en positiv udvikling i forhold til bekæmpelse af æresdrab. I Kurdistan har regeringen ophævet et nedslag i straffen ved æresdrab, og parlamentets formand har sagt, at drab på en kvinde for ærens eller religionens skyld ikke længere vil blive tolereret. Ligeledes har Tyrkiet ophævet en bestemmelse om nedslag i straffen for æresdrab. Det skete efter et pres fra EU.

Æresdrab en del af kulturen i Pakistan
I Pakistan er √¶resdrab en del af kulturen og traditionen. Det er ikke religi√łst betinget. Det er derimod livsformen med de hierakiske inddelte familiem√łnstre blandt s√łskende, svigerfamilie og blandt de mandlige medlemmer samt opfattelsen af kvinder som en personlig ejendom, der tilsammen danner grundlag for at dr√¶be et familiemedlem for at forsvare familiens √¶re. Det er mest i landomr√•derne, der holdes fast i traditionen, men ogs√• i st√łrre byer i Pakistan, sker der √¶resdrab.

I 2005 menes over 1.000 kvinder at v√¶re blevet dr√¶bt af familiemedlemmer i Pakistan. If√łlge Human Rights Commission of Pakistan er det reelle tal h√łjere, fordi mange sager ikke bliver rapporteret til politiet.

I perioden 1998 - 2003 var der 6.784 ofre for √¶resdrab i Pakistan. Det er som oftest kvinden, der dr√¶bes f√łrst. Derefter vil hendes elsker v√¶re i farezonen. Han kan redde sit liv ved at betale en kompentation til kvindens familie for sammen med hende at have bragt skam over familien.

Amnesty International peger p√•, at flere familier opretter falske anklager mod deres datter for at ligge i med en mand fra en rigere familie. Efter at have dr√¶bt hende, kan de kr√¶ve penge eller andan kompentation fra den rigere familie, hvis eneste alternativ er d√łden.