Ny forskning: Vandstand vil falde

16x9

Landet vil hæve sig over de næste 100 år, viser dansk forskning

Om 100 år er havniveauet i Danmark ikke steget.

Derimod har landet hævet sig, lyder en af konklusionerne i et nyt, dansk forskningsprojekt, skriver Nyhedsmagasinet Ingeniøren.

Resultaterne bryder afgørende med de officielle danske prognoser, der er baseret på beregninger fra FN's klimapanel, IPCC.

Her regner man således med, at havniveauet i år 2100 er steget mellem 70 og 105 cm, dog mest ved Vadehavet.

Vandstanden vil falde
Det er statsgeolog ved Geus og adjungeret professor ved Københavns Universitet Jens Morten Hansen, der fremlægger de nye resultater:

"I Danmark, på en linje fra omkring Hanstholm over Grenaa til Helsingør, vil vandstanden falde," siger han.

"Ved Vadehavet stiger vandstanden mest, fordi der her sker en indsynkning. Men vi regner ikke med, at den overstiger 20 cm, plus/minus 10 cm inden 2100," siger Jens Morten Hansen til Ingeniøren.

FN's klimapanel overdriver
Han mener, at FN's klimapanel overdriver sin prognose, fordi forudsigelserne ikke i tilstrækkelig grad kompenserer for blandt andet landhævningen efter istiden, jordskorpens bevægelser, terrænændringer efter forudgående erosion og sammenpresning af underliggende aflejringer.

Sammen med kystmorfologerne Troels Aagaard og Merete Binderup har Jens Morten Hansen i det internationale tidsskrift Boreas netop fremlagt sine forskningsresultater.

Konklusionen om den faldende vandstand bliver dog mødt med skepsis af Aslak Grinsted, forsker i Center for Is og Klima ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet.

"Jeg tror, de bruger et realistisk estimat på landhævningen, men et for optimistisk estimat for, hvad der sker med havniveauet. Derfor når de frem til et forkert resultat," siger Aslak Grinsted.

Grinsteds nye forskning satte dagordenen i de danske medier først på ugen, med forudsigelser om, at vandstanden om 500 år i værste fald kan være steget 5,5 meter.