Endeligt punktum for Boneloc-sagen

16x9

90_årige Johan Zimling kan ikke få yderligere erstatning for den smuldrende hofte han fik i 1994

Med Højesterets afvisning af boneloc-patient Johan Zimlings krav om godtgørelse for svigt i Sundhedsstyrelsen, er der nu sat endeligt punktum for en langstrakt sag. Afgørelsen betyder, at de mange patienter der har levet med smerter efter hofteoperationer i 1990'erne ikke har krav på mere i erstatning, end de har fået.

Af Peter Møller

Den nu 90-årige hoftepatient Johan Zimling har siden 1990'erne kæmpet for at få rettens ord for, at Sundhedsstyrelsen svigtede sin tilsynspligt over for fem sygehusafdelinger, der anvendte hoftecementen Boneloc, selv om det var almindeligt kendt blandt hoftekirurger, at der var problemer med cementen.

Johan Zimling, der er tidligere politibetjent, fik i august 1994 indopereret en kunstig hofte lavet af cement på Sundby Hospital på Amager.

Cementen smuldrede
Operationen blev gennemført på trods af, at såvel læger og Patientforeningen Danmark havde advaret Sundhedsstyrelsen om, at der var problemer med Boneloc-cementen.

Cementen, der både blev brugt i hofter og knæ, smuldrede simpelthen, og gjorde de opererede mennesker invalide. Mange af dem levede med stærke smerter og måtte efterfølgende opereres for at få skaderne udbedret.

Ifølge Patientforeningen Danmark var det allerede i efteråret 1992 kendt, at der var problemer med Boneloc, og i efteråret 1993 advarede professor Bjarne Lund, Rigshospitalet, mod at anvende Boneloc, hvorefter hospitalet holdt op med at bruge cementtypen.

Hospitaler fortsatte med Boneloc
Imidlertid fortsatte mindst fem sygehusafdelinger med at anvende Boneloc efter oktober 1993, det var Erichsens Klinik i Charlottenlund, Holstebro og Randers Centralsygehuse, Næstved Centralsygehus og Sundby Hospital.

I omegnen af 3.300 mennesker blev behandlet med Boneloc, der blev anvendt med en forventning om, at f.eks. hoftepatienter kunne komme til at gå meget bedre end før operationen.

Resultatet af Johan Zimlings operation førte imidlertid ikke som lovet et bedre liv, og lige siden operationen har han levet med smerter og været nødt til at bruge kørestol.

Ville have mere i erstatning
Zimling har fået tildelt en erstatning på 60.000 kroner for svie og smerte, men han krævede en ekstra tortgodtgørelse på yderligere 60.000 kroner.

Det argument valgte Østre Landsret, og siden Højesteret dog at se stort på.

Med dommen den 18. januar slog Højesteret endeligt fast, at Sundhedsstyrelsen faktisk overtrådte tilsynspligten og brød loven, da den i begyndelsen af 1990'erne ignorerede advarslerne om hoftecementen Boneloc.

Men da Sundhedsstyrelsen ikke havde positiv viden om, at det var uforsvarligt at bruge Boneloc, vil retten ikke tilkende ham erstatning.

Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har som ansvarlig minister for Sundhedsstyrelsen været sagsøgt i sagen.

Kunne underminere sundhedssektoren
I forbindelse med landsretssagen, der blev afsluttet i 2004 sagde kammeradvokaten, der har repræsenteret sundhedsministeren i sagen, at en torterstatning til Johan Zimling ville underminere det danske sundhedssystem.

Han mener, at Danmark risikerer at åbne porten for et amerikansk erstatningssystem, hvor fejlbehandlede patienter fremover kan sagsøge staten, og hvor konsekvensen er et system, hvor læger bliver så bange for at begå fejl, at det vil bremse udviklingsarbejdet på sygehusene.

Patientforeningen Danmark mener på den anden side, at Sundhedsstyrelsen har svigtet sine forpligtelser.

"Danskerne fortjener en Sundhedsstyrelse, der tager sin tilsynspligt alvorligt. Hvis ikke Sundhedsstyrelsens fornemste opgave er at beskytte befolkningens sundhed og sikkerhed, så ved jeg ikke, hvad vi skal bruge den til", sagde Karsten Skawbo-Jensen, formand for Patientforeningen Danmark, inden domsafsigelsen.