Private vil bygge bornholmertunnel

Der arbejdes på ideen om en tunnel mel­lem Bornholm og Sverige. Distancen på små 40 km svarer til længden på tunnel­len under Den Engelske Kanal, der kos­tede i omegnen af 120 mia. kr., men initiativgruppen mener, at det kan gø­res væsentligt billigere. Derfor invi­terede de i denne uge direktøren for de store undersøiske tunnelprojekter på Færøerne til Bornholm.

Her forklarede han ifølge DR Bornholm, at en tunnel mellem Sverige og Born­holm vil kunne bygges for ca. 2,5 mia. kr., hvis man efterligner den færøske model med billige, enkle tunneller.

Tunnelentusiasterne forestiller sig en tunnel mellem landsbyen Vang på vestsiden af Bornholm og Sandhammaran i Sverige.