Verden tørrer ud

16x9

FN slår alarm om ørkendannelse: 1,2 milliarder mennesker risikerer at miste deres livsgrundlag

Et stadigt større område af Jordens overflade er ved at blive til ørken. En femtedel af jordens befolkning risikerer at miste livsgrundlaget, mens landbrugsjord og skovområder forsvinder.

Af Peter Møller

Jordens ørkenområder bliver større år for år. Hvis udviklingen fortsætter regner FN med, at 60 millioner mennesker inden 2020 vil miste deres livsgrundlag i og omkring Sahara i Afrika og søge mod Nordafrika og Europa. På verdensplan er 1,2 milliarder mennesker i 100 lande ifølge FNs miljøorganisation UNEP i fare for at miste deres hjem til de voksende ørkener.

Mellem 25 og 30 procent af Jordens overflade er i øjeblikket enten ørken eller godt på vej til at blive det - og hastigheden hvormed det sker stiger støt, oplyser UNEP.

Verdens ørkener er i fokus i anledning af FNs internationale ørkendag den 17. juni, hvor bekæmpelse af den stadige udtørring drøftes i en lang række lande. Dagen markeres ekstra stærkt, fordi 2006 er udpeget til at være FNs ørken-år.

FN har sat ekstra fokus på sagen på grund af ørkenernes foruroligende vækst.

Jordens ørkener udvikler sig hastigt på grund af udpining af jorden, intensiv græsning, dårlig overrisling af marker og massiv skovhugst. Ting, der hovedsageligt skyldes fattigdom i udviklingslandene.

Ifølge FNs organisation til bekæmpelse af ørkener UNCCD er 3,6 milliarder hektar landbrugsland i tørre egne ved at erodere væk.

Overfladelaget, der består af muldjord, blæser eller bliver skyllet væk, og UNCCD anslår at 24 milliarder ton muld forsvinder hvert år på grund af erosion.

Der dannes også muldjord i de tørre egne, men det tager lang tid. Ifølge UNCCD forsvinder muldjorden i øjeblikket 16 gange hurtigere end det dannes.

De voksende ørkener påvirker efterhånden ikke kun de mennesker der bor i og omkring dem. Der er eksempler fra de seneste år på, at sandstorme i Kina når helt til Japan og Korea, hvor folk bliver syge af det fine støv. Også Sydeuropa er blevet ramt af støvstorme fra Sahara.

Ifølge UNCCD kan verdens rige lande nemt bekæmpe ørkendannelsen ved at investere mere i de fattige lande, der er ved at tørre ud. Beregninger fra organisationen viser, at der for hver krone, som bliver investeret i ørkenbekæmpelse vil generere tre kroner i økonomiske fordele som kan komme indbyggerne i de fattige lande til gode.