Stamceller kan bruges mod 40 sygdomme

Behandling ved hjælp af navlestrengsblod er allerede blevet benyttet i helbredelsen af en række sygdomme.

Ifølge firmaet CopyGene, der indsamler og opbevarer blod fra nyfødtes navlestrenge, drejer det sig om følgende:

Kræftsygdomme:

 • Akut lymfoblastisk leukæmi
 • Akut myeloid leukæmi
 • Burkitt's lymphom
 • Kronisk myeloid leukæmi
 • Kronisk børnemyleoid leukæmi
 • Børnemyelomonocytisk leukæmi
 • Liposarkom
 • Myelodysplastisk syndrom
 • Kronisk myelomonocytisk leukæmi
 • Resistent anæmi (blodmangel) med ekstra uudviklede celler i forandring
 • Neuroblastoma
 • Non-Hodgkins lymfom
 • Hodgkins sygdom
 • Retinoblastoma (uudviklet nethinde celle)

Fejlsyndromer i knoglemarven:

 • Aplastisk anæmi (blodmangel)
 • Blackfan-Diamond anæmi
 • Dyskeratosis congenital (engelsk betegnelse, red.)
 • Fanconi anæmi
 • Amegakaryocytic thrombocytopenia (engelsk betegnelse, red.)
 • Kostmanns syndrom

Blodsystemet:

 • Seglcelleanæmi
 • Cooleys anæmi

Metabolske fødselsfejl:

 • Adrenoleukodystrophy (engelsk betegnelse, red.)
 • Batten sygdom
 • Gunther sygdom
 • Hunter syndrom
 • Hurler syndrom
 • Lesch-Nyhan sygdom
 • Maroteaux-Lamy syndrom

Fejl i immunforsvaret:

 • Kronisk granulom sygdom
 • Omenns syndrom
 • Alvorlig kombineret immundefekt
 • Reticular dysgenesis (engelsk betegnelse, red.)
 • Thymysdysplasi
 • Wiskott-Aldrich syndrom
 • X-linked lymphoproliferative disease (engelsk betegnelse, red.)
 • Leukocyte adhesion deficiency


Andre sygdomme:

 • Evans syndrom
 • Langerhans cell histiocytosis (engelsk betegnelse, red.)
 • Osteopetrose