Nyheder

Dommerfuldmægtig lyver i dombog

Hej Henrik.

Jeg i forbindelse med en tvangsfuldbyrdelsessag omkring min søn på 6 år, oplevet at en Dommerfuldmægtig skriver en mildest talt løgnagtig dombog.

Dette kan jeg bevise, da jeg har omtalte seance på en skjult video optagelse, som Dommerfuldmægtige troede før dombogens eksistens var slettet.

Hvad kan jeg som almindelig borger gøre ved dette, og er det strafbart.

Det skal siges at Retspræsidenten i den by jeg bor i, har sagt god for at jeg bruger det i min civilsag, på trods af at jeg har overtrådt følgende paragraf fra Retsplejeloven:

Mvh. Oscar Dollas

Kære Oscar Dollas

Jeg forstår din e-mail således, at du spørger dels hvilke konsekvenser en forkert domsbog kan have og dels hvilken bevismæssig værdi din optagelse vil have i din civilsag.

Indledende har du ret i, at det ikke er tilladt at optage fra retsmøderne. Det følger som du er inde på, af retsplejelovens § 32.Begik du handlingen inden 2007, kan du muligvis idømmes en rettergangsbøde. Denne bestemmelse er nu ophævet, og optagelsen har derfor ikke konsekvenser for dig personligt.

Strafbarheden af dommerfuldmægtigens handlinger afhænger af hans fortsæt. Skrev han en forkert domsbog med vilje, er dette strafbart efter straffelovens § 146. Der kan straffes efter § 148, såfremt der alene blev udvist forsømmelse eller skødesløshed.

Et bevis som din optagelse kan som udgangspunkt bruges i din civile sag. Den bevismæssige værdi af din optagelse afhænger naturligvis af indholdet.

Mvh. Henrik Stagetorn