Gode råd til ældre om motion

16x9

Få gode råd til motion og find et motionstilbud nær dig

Stadigt flere ældre kaster sig i en sen alder over målrettet motion.

Nye tal fra Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) viser, at ældre er vilde med at dyrke idræt.

Ifølge DGI's nye medlemsopgørelse dyrkede knap 170.000 på 60 år eller mere idræt i en forening under DGI i 2009.

Hvilken motion skal ældre dyrke?
Motion hos ældre skal primært opretholde den fysiske funktionsevne, selvom motion hos ældre også er forebyggende for hjerte- karsygdomme.

Det betyder, at motionen skal vedligeholde muskelstyrken. Dette gøres med få men store belastninger.

Ældre skal således ikke være bange for at bruge kræfterne, blot bevægelserne er kontrollerede. Gode former for motion til ældre kan være:

* svømning

* løb

* træning på motionscykel

* styrketræning

* gymnastik

* badminton

* boldspil

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ældre bør være fysisk aktive i mindst 30 minutter om dagen med moderat intensitet.

Gevinsterne ved at være fysisk aktiv er:

* mindre risiko for at blive syg

* en bedre livskvalitet

* mindre risiko for at falde

* at man lever længere

Ældre opnår yderligere fordele ved:

* at udføre aktiviteter mindst to gange ugentlig, som vedligeholder eller øger deres muskelstyrke og kondition

* at være fysisk aktive på en måde, som stiller krav til balancen

* at vedligeholde bevægeligheden ved at udføre udspændingsøvelser

* få en naturlig træthed

* regulere appetitten

* bevare normalvægten

Mange af de problemer som ældre har i hverdagen, kan forebygges ved at være fysisk aktiv.

Kilder: Sundhed.dk og Ældre Sagen.