Danmark med i USA's missilforsvar

Danmark er meget tæt på at indgå en aftale med det USA's forsvarsministe­rium, som sikrer danske virksomheder mulighed for at deltage i udviklingen af det amerikanske missilskjold.

Forsvarsminister Søren Gade (V) mødes i næste uge med sin amerikanske kolle­ga Donald Rumsfeld i Washington for at underskrive aftalen.

Med mindre kongressen i USA i sidste øjeblik gør indvendinger, kan dansk forsvarsindustri se frem til at udnyt­te den nye samarbejdsaftale om missil­forsvarsteknologi.

Ifølge Forsvarsministeriet vil aftalen give udvalgte danske virksomheder et blåt stempel i forhold til en række meget følsomme sikkerhedsregler og hemmelighedsklausuler omkring missilskjoldet, der vedrører den nationale sikkerhed i USA.