Guide: Sådan bekæmper du væggelus

Er du plaget af væggelus eller frygter du at blive det? Få gode råd her

Væggelusen er på fremmarch i Danmark, og det er irriterende. For den lille tæge kravler op i din seng om natten og og suger af dit blod.

Tegn på væggelus er typisk, at man vågner med bid på arme, ben og i maveregionen, da væggelus for det meste lever i sengemiljøet.

Hvis man vender sengen, kan man ofte se ekskrementer i hjørner og kanter i form af små sorte prikker. Biddene er relativt smertefulde, og ses som oftest på kvinder og børn.

Sådan undgår du væggelus:
Væggelus bringes i mange tilfælde ind i hjemmet, fordi man har overnattet på steder, hvor disse dyr findes. Efter overnatning på steder, hvor der har været væggelus, eller hvor der er mistanke om sådanne, er det en god idé, at bagagen gennemgås ved hjemkomsten. Tøj og andre genstande, som kan tåle det, vaskes i vaskemaskine eller fryses et par døgn. Ting, der ikke tåler dette, undersøges nøje, og kufferter, tasker og lignende kan eventuelt sprøjtes med et insektmiddel mod krybende og kravlende insekter.

Hold øje: Væggelus er små - cirka seks­syv millimeter lange, rødbrune og lever helt i sprækker i træværk, bag løst tapet og billeder og i sengerammen. De kan ligne små æblekerner.

Luk kufferten: Den klassiske måde at få kræene med hjem er i kufferter og tasker. Oftest fordi de har været placeret under sengen, hvorfra væggelusene kravler ned og indlogerer sig. Så vær opmærksom på, hvor kufferter og tasker opbevares og hold dem så vidt muligt lukket.

Sådan bekæmper du væggelus:
Er skaden sket og væggelusene er i dit hjem skal de bekæmpes.

Væggelusene spredes med tøj, bagage og ikke mindst møbler som senge og sofaer. De kan dog også selv vandre fra lejlighed til lejlighed langs fx rør.

Konstaterer du væggelus, har du - hvis du bor til leje - pligt til straks at melde det til udlejeren, der efter lejeloven skal sørge for udryddelsen. Undlader man dette, og breder dyrene sig i ejendommen, kan man pådrage sig et alvorligt erstatningsansvar.

Især i lejligheder, men også selv om man bor i eget hus, vil det normalt være en fordel at lade en erfaren skadedyrsbekæmper tage sig af sagen. Kendskab til dyrenes vaner og tilholdssteder er en forudsætning for et hurtigt resultat, og ved forkert eller utilstrækkelig behandling risikerer man, at væggelusene jages væk, og dermed er der risiko for, at de spredes til andre lejligheder eller rum.

Vælger man at bekæmpe væggelusene selv, er det vigtigt at finde deres tilholdssteder. De findes især i nærheden af sengesteder, så selve sengen og madrasserne må undersøges grundigt. Andre typiske gemmesteder er bagsiden af skabe og billeder, sprækker ved paneler og lister, bag løst tapet og ved gennemføringer af rør og ledninger. Tilholdsstederne kan i nogle tilfælde kendes på de sorte ekskrementer, tomme huder og æggeskaller, selvom der ikke i øjeblikket sidder levende væggelus.

Til selve bekæmpelsen anvendes et eller flere af de nedenfor nævnte midler, afhængig af hvad der er mest praktisk.

Sprøjtevæske eller pudder
En grundig behandling af væggelusenes tilholdssteder kan udføres med en sprøjtevæske eller et insektpudder beregnet til brug mod krybende og kravlende insekter. Det er meget vigtigt at behandle alle steder, hvor der sidder væggelus, og også gerne områder, som væggelusene skal passere for at komme frem og tilbage mellem deres gemmesteder og maden (sovende mennesker).

Insektlak
Insektlakken påføres med pensel og stivner til en lakagtig belægning, som dyrene blot skal passere et par gange for at få nok. Den er især praktisk til supplerende behandling langs paneler, ved rørgennemføringer og lignende steder. Holdbarheden er normalt flere måneder.

Varme- og kuldebehandling
Væggelusene er følsomme over for stærk varme og kulde. Alle stadier dræbes ved ophold et par timer ved 50°C eller -18°C. Ved varme- og kuldebehandling skal man dog være opmærksom på, at behandlingstiden afhænger af, om dyrene sidder i et isolerende materiale eller ej, så det er som hovedregel bedst at lade ting blive i fryseren et par døgn for at sikre, at alle væggelus er døde.

Kilde: Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Ă…rhus Universitet.