Hvor går grænsen?

16x9

Må man f.eks. sammenligne indvandrere med kræftceller? Se hvordan vi forvalter racisme_paragraffen

Må man sammenligne indvandrere med kræftceller eller skrive at de åndeligt befinder sig i år 1005? Den såkaldte racismeparagraf er igen kommet i søgelyset og med den diskussionen om, hvor grænsen egentlig går for, hvad man må sige.

Først sagde hun, at hun ikke havde skrevet det. Så sagde hun, at hun blot havde skrevet det af. Forklaringen var ikke helt til at gennemskue, da Dansk Folkepartis Louise Frevert skulle forsvare flere tekster på hendes hjemmeside som bl.a. sammenlignede indvandrere med kræftceller.

Hendes webmaster Ebbe Talleruphuus tog skraldet og blev politianmeldt for overtrædelse af straffelovens 266b - "racismeparagraffen".

Partikolleger anmeldt
Sagen fik kritikerne til at stille skarpt på især Dansk Folkeparti. Efter 30. september, hvor Frevert første gang var i søgelyset, stod et par af hendes partikolleger nu for skud. Her følger et uddrag af de udmeldinger, der har været i fokus:

Louise Frevert:

  • "De (muslimerne - red.) mener det er deres ret at voldtage danske piger og slĂĄ danske borgere ned for fode" (Læserbrev under titlen "Artikler, ingen tør trykke" pĂĄ Louise Freverts hjemmeside)
  • "Hvis vi betragter det nuværende Danmark og undersøger, hvor mange muslimer vi har i alt og hvor mange af dem, der sidder pĂĄ vigtige poster, føler vi os trygge og tror pĂĄ vore embedsmænds forudsigelser om, at muslimerne ikke vil udgøre mere end 11 procent af befolkningen i ĂĄr 2050 - som Chamberlain sagde efter sit møde med Hitler: Peace in our time!" (Fra Louise Freverts valgbrochu­re "Kort og Godt")

Mogens Camre

  • "Der burde være omfattende politiske udskiftninger ved valgene. I protest mod, at fremmede, antidemokratiske kræfter organiserer sig og hverver hellige krigere i landet. I protest mod, at landets skatte- og sociallovgivning fører til en arbejdsbyrde pĂĄ landets egne borgere, sĂĄ der kun fødes 3/4 af de børn, der skal til for at opretholde befolkningstallet, medens udlændingenes antal vokser eksplosivt - betalt over samme sociallovgivning". (Mogens Camre, i artiklen "Vestens endeligt" - TV 2 bringer hermed en rettelse af tidligere citat - se link til hele artiklen nederst pĂĄ denne side)

Pia Kjærsgaard

  • At titusindvis og atter titusindvis af mennesker, der tilsyneladende civilisatorisk, kulturelt og ĂĄndeligt befinder sig i 1005 - i stedet for i 2005 - er søgt til et land, der for ĂĄrhundreder siden lagde middelalderen bag sig. (Fra Pia Kjærsgaards ugebrev fra 13. juni 2005)

Hvor går grænsen?
Bl.a. Mogens Camre, Louise Frevert og hendes webmaster er blevet meldt for overtrædelse af straffelovens paragraf 266b - populært kaldet racisme-paragraffen.

Paragraffen blev oprindeligt indført i 1939 for at sætte en stopper for udbredelsen af nazisternes propaganda. I 1979 blev den opdateret og fik den form, som vi kender i dag. Sætningen "eller seksuelle orientering" blev dog først indført i 1987, ligesom straffene efterfølgende også er blevet skærpet.

Det er domstolene, som skal tage stilling til om racisme-paragraffen er blevet overtrådt. I retspraksis lægges vægt på, om beskyldningerne

  • rettes generelt mod gruppen og
  • vedrører forhold, der er stærkt krænkende efter almindelig opfattelse.

Som modvægt til racisme-paragraffen står ytringsfriheden - det er det forhold, som domstolene skal afveje.

Eksempler pĂĄ domme:

Mogens Glistrup idømmes 20 dages fængsel for overtrædelse af racismeparagraffen. Han havde i flere indslag i radio og TV udtalt, "at Danmark skulle være frit for muhamedanere. At det kun er for at udnytte danskere, de kommer her, og at muhamedanismen er en verdensødelæggende organisation".

Medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, Mogens Camre udtaler, at:
"Muslimer infiltrerer alle Vestens lande, mens de venter pĂĄ at blive mange nok til at fĂĄ os fjernet". Han kunne sigtes ikke efter racismeparagraffen, fordi han i kraft af sit medlemskab af Europaparlamentet nyder diplomatisk immunitet.

Fadi Abdullatif fra organisationen Hizb-ut-Tahrir skriver på deres hjemmeside og på løbesedler om jøderne: "Og dræb dem, hvorend I finder dem, og fordriv dem, hvorfra de fordrev jer". Fadi Abdullatif blev dømt for overtrædelse af racismeparagraffen.

Fire medlemmer af Dansk Folkepartis Ungdoms hovedbestyrelse blev idømt 14 dages betinget fængsel for overtrædelse af racismeparagraffen, da de indrykkede en annonce i "Studiemagasinet". Teksten lød: Massevoldtægter, grov vold, utryghed, tvangsægteskaber, kvindeundertrykkelse, bandekriminalitet; Det er hvad et multietnisk samfund tilbyder os.

En tiltalt blev frifundet for overtrædelse af racisme-paragraffen efter i et læserbrev bl.a. at have fremført, at homosex er den ækleste form for hor. Det var hensynet til ytringsfriheden, der kom til at veje tungest.

Kilder: Jyllands-Posten, CJFE, Berlingske, URBAN