Triple A-historie trækkes tilbage

16x9

"Triple A"_historie træk-kes tilbage pga. mang-lende dokumentation

TV 2/NYHEDERNE trækker nu historien om en gruppe unge indvandrere, der kaldte sig "Triple A", tilbage.

De to unge har trukket deres udtalel­ser til TV 2 tilbage, og trods lang tids research har TV 2/NYHEDERNE ikke kunnet skaffe anden håndfast dokumenta­tion for, at "Triple A" eksisterer.

"Det er vores opgave som nyhedsformid­lere at tilvejebringe den dokumenta­tion. Det har vi i den konkrete sag ikke evnet. Og jeg vurderer nu, at det ikke vil være muligt for os," siger ny­hedschef Michael Dyrby.

I indslagene, som TV 2/NYHEDERNE viste den 17. og 18. juli, optrådte to af de unge maskeret - og hævdede, at de ville overtage den kriminelle underverden. Disse udtalelser trak de to unge siden tilbage.

Stadig åbne spørgsmål
"Jeg må i dag, efter en gennemgang med vor researcher, konstatere, at vi ikke - gennem troværdige, navngivne kilder eller anden fornøden dokumentation - er i stand til at underbygge historien. Der er kilder, som over for os fortsat fastholder, at gruppen findes, mens andre blankt afviser dette," siger Michael Dyrby.

"Jeg har inden for det seneste halvandet døgn talt med de personer, der var involveret - både foran og bag kameraet. Jeg må konstatere, at den kontaktperson, som satte TV 2|NYHEDERNE i forbindelse med de unge 2. generationsindvandrere, ikke ønsker at medvirke til at kaste lys over sagen. Efter flere samtaler med parterne har jeg i dag derfor ikke vished for, at de unge indvandreres udtalelser er blevet godkendt af de unge selv, som aftalt med kontaktpersonen. En procedure, vi i øvrigt aldrig burde have anvendt."

"Derfor må jeg konstatere, at de to indslag aldrig burde have været sendt," konkluderer Michael Dyrby.

Dyrby: TV 2 har ikke manipuleret
"Min gennemgang af hele materialet viser, at der ikke er lavet bevidste fordrejninger med klip og optagelser. Det ændrer ikke på, at en række procedurer internt i Nyhedsafdelingen er blevet overtrådt, og vi burde have udvist langt større agtpågivenhed," siger Michael Dyrby.

"Vi har tidligere beklaget og undskyldt en række fejl i indslaget. Vi troede, at vi kunne lægge vore fejl åbent frem - samtidig med at vi arbejdede videre. Den vurdering har vist sig at være forkert. Jeg beklager og undskylder over for seerne og andre, der har fulgt sagen," siger nyhedschefen.

Michael Dyrby har svaret på 10 spørgsmål om sagen - se artiklen på linket i boksen til højre.

TV 2s seere og internetbrugere kan også stille spørgsmål om sagen pr. e-mail - brug linket i boksen til højre. Svarene vil blive offentliggjort her på disse sider.