Nyheder

TV 2|NYHEDERNE og "Triple A"

Redegørelse om historien om en gruppe unge indvandrere, der vakte debat i medierne

Denne redegørelse blev offentliggjort 5. august 2005. Siden er historien om "Triple A" blevet trukket tilbage - vi henviser til de øvrige artikler om sagen.

Af Lotte Mejlhede, souschef
og Michael Dyrby, nyhedschef
TV 2|NYHEDERNE

Siden den 17. juli har de skrevne medier haft læserbreve og artikler om TV 2|NY­HEDER­NEs dækning af indvandrerbander generelt og i særdeleshed gruppen "Triple A" (fra hhv. Albertslund, Amager og Avedøre).

Politiet mener, at "Triple A" ikke eksisterer, og fem dage efter at NYHEDERNE viderebragte de to unge indvandreres holdninger om deres egen tilværelse, om Danmark og deres forbindelse til "Triple A", trak de to deres udtalelser tilbage.

Først med forklaringen til gratisavisen Urban om, at de troede TV 2s interview var et led i en optagelse til promovering dels af et tøjmærke og en musikvideo om dem selv og deres miljø. Her forklarede de, at "Triple A" var et navn, som blev opfundet, da musikvideoen skulle optages.

Dernæst forklarede de to personer i en afhøring til politiet, at TV 2|NYHEDERNE har manipuleret med deres udtalelser - så det fejlagtigt kommer til at handle om deres forhold til "Triple A", når de troede, at de talte om et tøjmærke og en musikvideo. Til politiet forklarer en af dem her, at NYHEDERNEs reporter fandt på navnet "Triple A."

NYHEDERNE har punkt for punkt afvist disse beskyldninger om manipulation over for politiet. Det fremgår klart af TV 2-reporterens interview med de to (der foreligger på bånd), at der ingen manipulation har fundet sted.

Men det er naturligvis problematisk for NYHEDERNE og for historiens troværdighed, at to hovedkilder ikke vil stå ved deres udtalelser. Indslaget om "Triple A" bygger dels på de to hovedpersoners udtalelser, på researchsamtaler med 15 andre personer fra lokalmiljøet og på oplysninger fra video-produktionsselskaberne M2M og "No Compromise".

Indslaget bygger altså på mundtlige udtalelser fra dem, det handler om, hvilket NYHEDERNE ikke ser som noget problem. Når personer udtaler sig om deres eget liv, står de selv til ansvar for, hvad de vil sige. De to hovedpersoner har fået lov til at godkende deres citater og har derudover fået tre dage til at overveje, om de ville stå ved dem.

Derfor rejser spørgsmålet sig: Hvorfor vil de to ikke længere stå ved deres udtalelser? Hvorfor trækker de deres egen forklaring tilbage fem dage efter udsendelsen.

Deres forklaring om manipulation holder ikke - så hvad kan så være årsagen?

Det er ikke lykkedes NYHEDERNE at komme sandheden nærmere, da det lokale indvandrermiljø ikke har ønsket at forklare sig over for NYHEDERNE. Vi har heller ikke modtaget nogen klage over påstået manipulation, som det ellers er naturligt i sådanne sager.

Vi er altså på bar bund. Vi ved, hvad vi oprindeligt har fået at vide - men kender ikke årsagen til, at de to har fået kolde fødder.

Det er desværre den risiko, journalister løber, når journalistikken er baseret udelukkende på mundtlige kilder.

Politiet har nægtet ethvert kendskab til "Triple A." Og siger, at sådan en organiseret bande ikke eksisterer

NYHEDERNE vil på ingen måde bestride, at politiet ikke har hørt om "Triple A". NYHEDERNEs oplysninger om gruppen stammer - som tidligere nævnt - bl.a. fra interviews med de to medvirkende og samtaler med omkring 15 unge mennesker i Albertslund.

Disse personer har fortalt NYHEDERNE, at "Triple A" er kaldenavnet for en gruppe af indvandrere/venner fra Albertslund, Amager og Avedøre. Navnet er, ifølge deres fælles forklaring, opstået tilfældigt, fordi de kommer fra de nævnte områder.

Ifølge deres oplysning til NYHEDERNE er "Triple A" ikke organiseret i den forstand, at de har en fast leder, et klubhus eller nogen hierarkisk struktur, men gruppen hjælper - ifølge de medvirkende - hinanden, når der er problemer af den ene eller anden slags.

De kalder ikke sig selv for en bande, men siger i interviewet for eksempel:

Avedøre, Alberstslund, Amager. 2300, 2650, 2620. Det er Triple A. Det er bare tre byer der holder sammen. Det er ikke noget bander og bullshit. Andengenerationsbander og lort. Det er bare sådan hallo. Tre byer der holder sammen. Så går vi ud og nakker de fucking perkere der skal dø.

TV 2|NYHEDERNE har i indslagene brugt betegnelserne bande, gruppering og sammenslutning om "Triple A". Det er et definitionsspørgsmål, om man kan kalde dem det ene eller det andet. Og set i bakspejlet ville det have været mere præcist at holde sig til betegnelsen gruppering for ikke at forveksle gruppen med de langt mere organiserede rockerbander.

Angående våben har begge de medvirkende sagt til NYHEDERNE, at der er våben i området, og at de har adgang til dem, skulle det blive nødvendigt. Oplysningen er bekræftet af produktionsselskabet, som også over for NYHEDERNE afviser de medvirkendes påstand til politiet om, at våbnene er leveret af produktionsselskabet, da musikvideoen skulle optages.

TV 2|NYHEDERNEs reporter har ikke ved selvsyn set, om disse våben eksisterer, men har udelukkende set dem på produktionsselskabets råbånd.

Når det handler om indvandrergrupper generelt, har TV 2|NYHEDERNEs reporter været i kontakt med fem forskellige indvandrergrupperinger i landet, og samtlige steder har man bekræftet, at der er våben i miljøet. TV 2|NYHEDERNEs reporter har ét af disse steder selv set våben.

Men når det handler om ejerskabet til våbnene i Avedøre, må NYHEDERNE erkende, at det er påstand mod påstand. De to indvandrere har efterfølgende sagt til politiet, at våbnene stammer fra produktionsselskabet - produktionsselskabet har hele tiden oplyst, at våbnene er indvandrernes egne.

NYHEDERNE bruger i indslagene følgende to formuleringer: "Stærkt bevæbnet" og "Bevæbnet til tænderne". Disse formuleringer kan dokumenteres i forhold til den generelle historie om bandekriminalitet i Danmark. Men når det handler om "Triple A", har NYHEDERNE fået oplyst af de medvirkende, at der er våben i omløb, men den dokumentation, der fremkommer i indslaget, berettiger ikke til brugen af de to formuleringer.

I indslaget bruges formuleringen "Hårdkogte gangstere" om medlemmerne af "Triple A". En formulering, som NYHEDERNE burde have holdt sig fra. Der er ikke i indslaget dokumentation for denne formulering. De medvirkende og andre kilder i lokalområdet har sagt til NYHEDERNE, at de har våben, og det er i sig selv kriminelt - men kan ikke forsvare brugen af ordet gangster.

NYHEDERNE bruger i indslaget, med kildeangivelse, billeder fra produktionsselskabets råbåndsoptagelser ud fra en opfattelse af, at de var optaget både med henblik på en musikvideo, men ikke mindst til en dokumentar om indvandrermiljøet. Siden hen har produktionsselskabet ændret forklaring og siger nu til os, at materialet udelukkende skal bruges til en musikvideo. Vi havde ikke brugt disse klip, hvis vi vidste, at de udelukkende var til brug for en musikvideo.

De ovennævnte konkrete fejl burde have været rettet, inden indslaget blev udsendt. Det ærgrer os, og det beklager vi.

Men NYHEDERNE afviser endnu engang klart, at der er manipuleret med de medvirkendes udtalelser, og at de er lokket til at deltage på falske forudsætninger. Vi vil hilse det yderst velkomment, hvis de medvirkende vil komme med den sande forklaring på, hvorfor de trækker i land - vi skal i den sammenhæng være de første til at interessere os for sagen igen.