TV 2|NYHEDERNE og "Triple A"

16x9

RedegĂžrelse om historien om en gruppe unge indvandrere, der vakte debat i medierne

Denne redegĂžrelse blev offentliggjort 5. august 2005. Siden er historien om "Triple A" blevet trukket tilbage - vi henviser til de Ăžvrige artikler om sagen.

Af Lotte Mejlhede, souschef
og Michael Dyrby, nyhedschef
TV 2|NYHEDERNE

Siden den 17. juli har de skrevne medier haft lÊserbreve og artikler om TV 2|NY­HEDER­NEs dÊkning af indvandrerbander generelt og i sÊrdeleshed gruppen "Triple A" (fra hhv. Albertslund, Amager og AvedÞre).

Politiet mener, at "Triple A" ikke eksisterer, og fem dage efter at NYHEDERNE viderebragte de to unge indvandreres holdninger om deres egen tilvĂŠrelse, om Danmark og deres forbindelse til "Triple A", trak de to deres udtalelser tilbage.

FĂžrst med forklaringen til gratisavisen Urban om, at de troede TV 2s interview var et led i en optagelse til promovering dels af et tĂžjmĂŠrke og en musikvideo om dem selv og deres miljĂž. Her forklarede de, at "Triple A" var et navn, som blev opfundet, da musikvideoen skulle optages.

DernÊst forklarede de to personer i en afhÞring til politiet, at TV 2|NYHEDERNE har manipuleret med deres udtalelser - sÄ det fejlagtigt kommer til at handle om deres forhold til "Triple A", nÄr de troede, at de talte om et tÞjmÊrke og en musikvideo. Til politiet forklarer en af dem her, at NYHEDERNEs reporter fandt pÄ navnet "Triple A."

NYHEDERNE har punkt for punkt afvist disse beskyldninger om manipulation over for politiet. Det fremgÄr klart af TV 2-reporterens interview med de to (der foreligger pÄ bÄnd), at der ingen manipulation har fundet sted.

Men det er naturligvis problematisk for NYHEDERNE og for historiens trovÊrdighed, at to hovedkilder ikke vil stÄ ved deres udtalelser. Indslaget om "Triple A" bygger dels pÄ de to hovedpersoners udtalelser, pÄ researchsamtaler med 15 andre personer fra lokalmiljÞet og pÄ oplysninger fra video-produktionsselskaberne M2M og "No Compromise".

Indslaget bygger altsÄ pÄ mundtlige udtalelser fra dem, det handler om, hvilket NYHEDERNE ikke ser som noget problem. NÄr personer udtaler sig om deres eget liv, stÄr de selv til ansvar for, hvad de vil sige. De to hovedpersoner har fÄet lov til at godkende deres citater og har derudover fÄet tre dage til at overveje, om de ville stÄ ved dem.

Derfor rejser spÞrgsmÄlet sig: Hvorfor vil de to ikke lÊngere stÄ ved deres udtalelser? Hvorfor trÊkker de deres egen forklaring tilbage fem dage efter udsendelsen.

Deres forklaring om manipulation holder ikke - sÄ hvad kan sÄ vÊre Ärsagen?

Det er ikke lykkedes NYHEDERNE at komme sandheden nÊrmere, da det lokale indvandrermiljÞ ikke har Þnsket at forklare sig over for NYHEDERNE. Vi har heller ikke modtaget nogen klage over pÄstÄet manipulation, som det ellers er naturligt i sÄdanne sager.

Vi er altsÄ pÄ bar bund. Vi ved, hvad vi oprindeligt har fÄet at vide - men kender ikke Ärsagen til, at de to har fÄet kolde fÞdder.

Det er desvÊrre den risiko, journalister lÞber, nÄr journalistikken er baseret udelukkende pÄ mundtlige kilder.

Politiet har nÊgtet ethvert kendskab til "Triple A." Og siger, at sÄdan en organiseret bande ikke eksisterer

NYHEDERNE vil pÄ ingen mÄde bestride, at politiet ikke har hÞrt om "Triple A". NYHEDERNEs oplysninger om gruppen stammer - som tidligere nÊvnt - bl.a. fra interviews med de to medvirkende og samtaler med omkring 15 unge mennesker i Albertslund.

Disse personer har fortalt NYHEDERNE, at "Triple A" er kaldenavnet for en gruppe af indvandrere/venner fra Albertslund, Amager og AvedÞre. Navnet er, ifÞlge deres fÊlles forklaring, opstÄet tilfÊldigt, fordi de kommer fra de nÊvnte omrÄder.

IfÞlge deres oplysning til NYHEDERNE er "Triple A" ikke organiseret i den forstand, at de har en fast leder, et klubhus eller nogen hierarkisk struktur, men gruppen hjÊlper - ifÞlge de medvirkende - hinanden, nÄr der er problemer af den ene eller anden slags.

De kalder ikke sig selv for en bande, men siger i interviewet for eksempel:

AvedÞre, Alberstslund, Amager. 2300, 2650, 2620. Det er Triple A. Det er bare tre byer der holder sammen. Det er ikke noget bander og bullshit. Andengenerationsbander og lort. Det er bare sÄdan hallo. Tre byer der holder sammen. SÄ gÄr vi ud og nakker de fucking perkere der skal dÞ.

TV 2|NYHEDERNE har i indslagene brugt betegnelserne bande, gruppering og sammenslutning om "Triple A". Det er et definitionsspÞrgsmÄl, om man kan kalde dem det ene eller det andet. Og set i bakspejlet ville det have vÊret mere prÊcist at holde sig til betegnelsen gruppering for ikke at forveksle gruppen med de langt mere organiserede rockerbander.

AngÄende vÄben har begge de medvirkende sagt til NYHEDERNE, at der er vÄben i omrÄdet, og at de har adgang til dem, skulle det blive nÞdvendigt. Oplysningen er bekrÊftet af produktionsselskabet, som ogsÄ over for NYHEDERNE afviser de medvirkendes pÄstand til politiet om, at vÄbnene er leveret af produktionsselskabet, da musikvideoen skulle optages.

TV 2|NYHEDERNEs reporter har ikke ved selvsyn set, om disse vÄben eksisterer, men har udelukkende set dem pÄ produktionsselskabets rÄbÄnd.

NÄr det handler om indvandrergrupper generelt, har TV 2|NYHEDERNEs reporter vÊret i kontakt med fem forskellige indvandrergrupperinger i landet, og samtlige steder har man bekrÊftet, at der er vÄben i miljÞet. TV 2|NYHEDERNEs reporter har ét af disse steder selv set vÄben.

Men nÄr det handler om ejerskabet til vÄbnene i AvedÞre, mÄ NYHEDERNE erkende, at det er pÄstand mod pÄstand. De to indvandrere har efterfÞlgende sagt til politiet, at vÄbnene stammer fra produktionsselskabet - produktionsselskabet har hele tiden oplyst, at vÄbnene er indvandrernes egne.

NYHEDERNE bruger i indslagene fÞlgende to formuleringer: "StÊrkt bevÊbnet" og "BevÊbnet til tÊnderne". Disse formuleringer kan dokumenteres i forhold til den generelle historie om bandekriminalitet i Danmark. Men nÄr det handler om "Triple A", har NYHEDERNE fÄet oplyst af de medvirkende, at der er vÄben i omlÞb, men den dokumentation, der fremkommer i indslaget, berettiger ikke til brugen af de to formuleringer.

I indslaget bruges formuleringen "HÄrdkogte gangstere" om medlemmerne af "Triple A". En formulering, som NYHEDERNE burde have holdt sig fra. Der er ikke i indslaget dokumentation for denne formulering. De medvirkende og andre kilder i lokalomrÄdet har sagt til NYHEDERNE, at de har vÄben, og det er i sig selv kriminelt - men kan ikke forsvare brugen af ordet gangster.

NYHEDERNE bruger i indslaget, med kildeangivelse, billeder fra produktionsselskabets rÄbÄndsoptagelser ud fra en opfattelse af, at de var optaget bÄde med henblik pÄ en musikvideo, men ikke mindst til en dokumentar om indvandrermiljÞet. Siden hen har produktionsselskabet Êndret forklaring og siger nu til os, at materialet udelukkende skal bruges til en musikvideo. Vi havde ikke brugt disse klip, hvis vi vidste, at de udelukkende var til brug for en musikvideo.

De ovennĂŠvnte konkrete fejl burde have vĂŠret rettet, inden indslaget blev udsendt. Det ĂŠrgrer os, og det beklager vi.

Men NYHEDERNE afviser endnu engang klart, at der er manipuleret med de medvirkendes udtalelser, og at de er lokket til at deltage pÄ falske forudsÊtninger. Vi vil hilse det yderst velkomment, hvis de medvirkende vil komme med den sande forklaring pÄ, hvorfor de trÊkker i land - vi skal i den sammenhÊng vÊre de fÞrste til at interessere os for sagen igen.