Unges hærværk koster milliarder

16x9

2,6 milliarder kr blev der sidste år begået hærværk for. Det er især helt unge, der står bag

2,6 milliarder kroner. Så mange penge blev der mindst begået hærværk for hos privatpersoner sidste år. Det svarer til, at hver dansker mellem 16 og 74 år i gennemsnit fik ødelagt ting for 700 kroner alene i 2008.

Hvert tilfælde af hærværk i 2008 kos­tede i gennemsnit 7.900 kroner, og en ungdomsundersøgelse, som er foretaget blandt alle 7. til 9. klasser i hoved­stadsområdet, viser, at især de helt unge er bagmændene, når det kommer til at udøve hærværk. I undersøgelsen sva­rede 18 procent, at de havde prøvet at begå hærværk i en eller anden form.

Og nok så interessant er det, at 90 procent af dem svarede, at de havde begået deres hærværk sammen med andre. Det tyder nemlig på, at hærværket begås som en form for tidsfordriv, mener Maria Bislev, der er sociolog i analyseenheden i Det Kriminalpræventive Råd.

"Man kan forsøgsvis konkludere, at det ikke er det at ødelægge noget i sig selv, de går efter, men at det snarere er en måde at være sammen på og prøve grænser af," siger hun.

Stigning på en milliard på et år
Ødelæggelserne på 2,6 milliarder kroner i 2008 er markant højere end de foregående år. I 2005 blev der ødelagt for 1,7 milliarder, i 2006 var det 1,3 milliarder og i 2007 1,6 milliarder. Men da opgørelserne ikke går længere tilbage end til 2005, kan man ikke sige med sikkerhed, at stigningen ikke er en statistisk tilfældighed, understreger Maria Bislev.

"Det er en stor stigning, men vi kan ikke sige, at den er signifikant, fordi vi kun har oplysninger tilbage til 2005. Udgiften pr. tilfælde er blevet større, og samtidig er andelen af befolkningen, der udsættes for hærværk, steget fra 7 til 9 procent fra 2007 til 2008, Men heller ikke de stigninger er signifikante og dermed med sikkerhed udtryk for andet end tilfældigheder," siger hun.

Ungdomshus og afbrændte biler
Men 2008 var også året, hvor der i februar var en stribe af uroligheder landet over med afbrænding af blandt andet biler og containere som følge. Og også i forbindelse med rydningen af ungdomshuset i marts var der uroligheder, som endte med store ødelæggelser.

"Man kan sagtens forestille sig, at der er nogle meget dyre enkelte tilfælde, men det kan vi ikke sige med sikkerhed, ligesom vi ikke kan afvise, at det er dem, der fylder i statistikken," Maria Bislev.