Egelund: Fogh misbruger PISA-tal

Ifølge professor Niels Egelund, hoved­mand bag den danske PISA-undersøgelse, misbruger statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) undersøgelsen i valgkampen.

Statsministeren henviser til, at halv­delen af de tosprogede elever i Køben­havn mangler læsefærdigheder, koblet med den kendsgerning at København er en S-kommune.
"Det passer ingen steder. Ingen ved jo, hvordan det ser ud i de andre kom­muner ... PISA-tallene er hemmelige, så statsministeren kender dem heller ikke," siger Egelund til Politiken.

I den seneste PISA-undersøgelse offentliggøres hverken tal fra København eller andre kommuner - heller ikke for nydanske børn på landsplan. 2000-undersøgelsen viste derimod, at der ikke var nogen videre forskel på København og resten af landet.
"Der er så lille en statistisk forskel, at man umuligt kan bruge det til at dokumentere, at de tostprogede elever i København klarer sig dårligere end i andre kommuner.

Statsministeren indrømmer over for avisen, at han ikke har sikker viden om, hvorvidt der er særlige problemer i København:
"Jeg tør ikke udelukke, at det står ligesådan til i andre kommuner. Jeg har bare forholdt mig til, hvad pressen har rapporteret", svarer Anders Fogh Rasmussens blandt andet. Han mener dog ikke, at sagen er bedre, hvis det står ligeså skidt til i resten af landet som i hovedstaden.

Den forskel i karaktergennemsnit mellem V- og S-kommuner, som undersøgelsen dokumenterer, er minimal - og falder ud til S-kommunernes fordel.