Amerikanere: Bush pyntede på sandheden

16x9

Amerikanerne mener Bush pyntede på rapporter om Irak. En anklage også Blair kender hjemmefra.

Skred i amerikanernes holding til pr√¶sident George W. Bushs Irak-krig: Et flertal mener, at der blev pyntet p√• sandheden om Iraks masse√łdel√¶ggelses-v√•ben.

En anklage også den britiske premierminister Tony Blair lægger ryg til.

Af Steen Selvejer

Det er University of Maryland, der med en meningsmåling har loddet amerikanernes holdninger til den amerikansk-ledede Irak-krig.

If√łlge m√•lingen finder 52 pct., at Bush og hans r√•dgivere pyntede p√• sandheden om den irakiske pr√¶sident Saddam Husseins masse√łdel√¶ggelsesv√•ben - dog uden direkte at lyve. Andre 10 pct. siger, at regeringsembedsm√¶nd fremlagde "beviser, som de vidste var falske", for Kongressen og den amerikanske og internationale offentlighed.

Pyntede på al Qaeda-forbindelse
Blot 32 pct. tro at Bush-regeringen var oprigtig med hensyn til Saddam Husseins lagre af kemiske, biologiske og atomare våben.

56 pct. mener, at Bush-regeringen pyntede eller så stort på sandheden med hensyn til forbindelserne mellem Irak og al Qaeda-terrornetværket.

Netop henvisningen til den trussel, Iraks masse√łdel√¶ggelsesv√•ben og landets forbindelser til al Qaeda udgjorde for USA, var den officielle grund til det amerikansk-ledede angreb 20. marts. Siden da er det ikke lykkedes hverken amerikanske eller britiske tropper i Irak at finde bel√¶g for truslen.

√ėnsker kulegravning
Derfor mener nu 63 pct. af den amerikanske befolkning, at Kongressen burde kulegrave de amerikanske efterretningsvæsner for at finde ud af, hvorfra de havde oplysningerne om det irakiske trusselsbillede.

Amerikanernes st√łtte til krigen er vigende men fortsat h√łj: 46 pct. st√łtter krigen nu mod 53 pct. i begyndelsen af maj. 29 pct. mener nu, at det var forkert at indlede krigen. Det tilsvarende tal var i maj 22 pct.

Blair også i problemer
Også Bushs nærmeste allierede, den britiske premierminister Tony Blair, har problemer med troværdigheden efter krigen.

RMT, de britiske jernbanearbejderes stærke fagforening, meddeler, at den er på vej til at bryde med Tony Blairs parti Labour. Fagforeningsformand Bob Crow kalder lige ud Blair og hans regering "krigsforbrydere".

Spindoktor i s√łgelys
Blairs spindoktor, Alistar Campbell, fremstod indtil for nylig i offentligheden som den, der havde fiflet det britiske efterretningsmateriale til rette, s√• Tony Blair kunne bruge det som begrundelse for en krig mod Irak. Materialet rummede som det amerikanske tilsyneladende beviser for truslen fra Iraks masse√łdel√¶ggelsesv√•ben.

Inden Campbell stillede til afh√łring i en s√¶rlig udenrigskomite i parlamentet, kaldte tidligere udenrigsminister Robin Cook sammesteds den britiske regerings efterretningsrapport "skuffende" tynd, en "vildledningsman√łvre" og en "fejltagelse".

Retsindig vildledning
"Irak var et opr√łrende vanskeligt m√•l at kn√¶kke for efterretningsvirksomhed," sagde Cook, der kvittede sit ministerembede i protest mod Blairs kurs i Irak-krisen.

"Ingen af os (dvs. hverken Storbritannien eller USA) havde megen efterretningsvirksomhed inde i Irak. Amerikanerne var meget afhængige af eksilfolk", forklarede Cook som også kaldte Blairs optræden i sagen "en retsindig vildledning".

Men da Alistair Campbell blev afh√łrt, gik han i offensiven: Han afviste alle anklager for at have manipuleret oplysninger i materialet. Og det gjorde han s√• bl√¶ndende, at kritikerne s√• ud til at v√¶re overbevist.

Truer med sagsanlæg
Nu fortsætter Campbell sin offensiv: Han truer det ærværdige BBC med et sagsanlæg og kræver en undskyldning. For det var i BBC-programmet Today, anklagen mod Campbell om fifleri med efterretningsmaterialet blev lanceret.

I mellemtiden har den britiske regering indledt en uerkl√¶ret boykot af BBC's journalister: Ministrene overser BBC's udsendte ved pressem√łder og besvarer andre journalisters sp√łrgsm√•l.

"Det er skuffende, at BBC sammenligner vurderinger fra ledende personer i vore efterretningsv√¶sner ... med en enkelt, anonym kilde, som Deres forsvarsmedarbejder har m√łdt i et hotel," l√łd den sidste salut fra forsvarsminister Geoff Hoon til BBC Radio 4 forleden.