Skats regnskab fyldt med fejl

16x9

Selv Skat kan ikke finde ud af at aflĂŠgge et fejlfrit regnskab

Skat har fÄet en over nÊsen efter en intern revision. Konklusionen er klar: Skat kan ikke selv finde ud af at af­lÊgge et fejlfrit regnskab.

Den inter­ne revision har sÄledes fundet utal­lige fejl i Skats opgÞrelse for 2007.

"Det er Intern Revisions hovedkonklusion, at resultatopgÞrelsen pr. 31. december 2007 af opkrÊvede skatter og afgifter hviler pÄ et usikkert grund­lag, og dermed ikke er tilfredsstil­lende," lyder det i rapporten.

Den stÞrste fejl lyder pÄ om gÊld pÄ 347 mio. kr. vedrÞrende moms pÄ uden­landske virksomheder.

GĂŠlden er ikke blevet talt med siden fusionen i 2005.

"Det er dybt beklageligt, at der pÄ den mÄde kan herske tvivl om vores opgÞrelser. Vi har taget Intern Revisions rapport til efterretning og er ved at fÄ rettet op. Men det er dog vigtigt at understrege, at vi her er inde i nogle tal til statistiske formÄl, som ikke har reel indflydelse pÄ, hvor mange penge vi opkrÊver," siger Told- og skattedirektÞr, Ole KjÊr.