Hver femte ung indvandrer uden job

Trods en massiv samfundsmæssig indsats for at få unge indvandrere i uddannel­se eller i arbejde, står 19 pct. ind­vandrere fra ikke-vestlige lande mel­lem 25 og 29 år stadig uden for ar­bejdsmarkedet, viser tal fra Integra­tionsministeriet og Danmarks Statistik.

Problemet er så stort, at formand for regeringens arbejdsgruppe for bedre integration, afdelingschef Henrik Kyvsgaard, kalder de unges manglende tilknytning til arbejdsmarkedet én af de største udfordringer for integrationen i fremtiden. Det skriver Berlingske Tidende.

"Alt for mange indvandrere forlader folkeskolen med meget ringe resultater og kommer ikke i gang med en ungdomsuddannelse. Og det bliver et endnu større problem de kommende år, hvor der kommer nogle meget store årgange ud af folkeskolen," siger han og fremhæver, at holdningen om, at "de unge nok skal klare sig" ikke længere holder i dagens Danmark.