Bedre forhold for syge unge

16x9

Un-ge mel-lem 12 og 18 år får seng på bør-ne_ el-ler vok-sen-af-de-ling-en. Det bli-ver der nu lav-et om på

Når unge mellem 12 og 18 år bliver syge og skal på hospitalet, venter der dem enten en seng på børneafdelingen eller hos de gamle på voksenafdelingen.

Men ingen af stederne er personalet rustet til at tage sig af de unge, og de unge føler sig overladt meget til sig selv. Det skal et nyt videnscenter råde bod på.

Egmont Fonden har bevilget 6,7 mio. kroner til et ungdomsmedicinsk videnscenter, der fra 1. november får base på Rigshospitalet i København.

"Jeg kan overleve de hvide vægge, maden og de skrigende unger, men jeg kan ikke overleve, at personalet ikke ved noget om unge," siger en ung i en undersøgelse af, hvordan kronisk og alvorligt syge unge oplever at være indlagt.

Det nye center skal samle viden om unges sygdomme og behandling samt rådgive personalet på hospitalerne om, hvordan de skal arbejde med syge unge.

Centret kommer til at bestå af en sygeplejerske, læger, en psykolog, en pædagog og en socialrådgiver. Derudover et rådgivende ungdomspanel.