EU-møde: Irland får sin tænkepause

16x9

Krisen blev af-vær-get og Ir-land får en pau-se, mens stum-per-ne reddes.

EU's stats- og regeringschefer afslut­tede i dag deres to-dages topmøde i Bruxelles med en erklæring om, at Ir­land får en tænkepause, og at situatio­nen vil blive drøftet igen ved det næs­te topmøde i oktober.

På et afsluttende pressemøde under-streger det afgående slovenske EU-for-mandsskab under ledelse af premiermi-nister Janez Jansa, at der på topmødet er opnået mange resultater trods pro-blemerne efter det irske nej. Kansler Merkel siger, hun er enig med Sarkozy om, at der ikke kan ske flere udvidel­ser af EU uden Lissabontraktaten.

"Jeg er enig, fordi Nice-traktaten er begrænset til 25 medlemslande, og det er for mig utænkeligt, at vi kan ændre et område af Nice-traktaten uden at tage hele Lissabon-traktaten i betragtning," siger Merkel.

Barroso er tilfreds
Formanden for EU-Kommissionen, Jose Manuel Barroso, erklærer sig tilfreds med topmødets forløb "trods et problemfyldt farvand" i forbindelse med Irland.

"Det tjener ikke noget formål at fremsætte spekulationer om den sag lige nu. Det tager tid," siger Barroso, der komplimenterer det lille Balkanland Slovenien for dets håndtering af formandsposten, som overtages af Frankrig den 1. juli.