Stigning af voldtægter i Sverige

Der sker stadig flere voldtægter i Sverige. På 10 år er antallet mere end fordoblet fra 1400 tilfælde i 1996 til 3600 i 2006. Det viser en ny rapport fra Brottsförebyggande rådet, Brå, der blev offentliggjort i dag.

Brå mener, at stigningen skyldes øget drikkeri, og det faktum, at stadig flere svenskere kontakter hinanden via internettet.

Desuden har en lovændring fra 2005 betydet, at flere overgreb nu betegnes som voldtægt. Det gælder især seksuel udnyttelse af personer i såkaldt hjælpeløs tilstand. Før 2005 blev denne form for kriminalitet kun anset for at være ulovlig seksuel udnyttelse, der gav en lavere straf.

Brå skriver, at antallet af voldtægter, hvor ofret ikke kender gerningsmanden, er steget betydeligt. Derimod er antallet af voldtægter, hvor gerningsmanden overfalder en kvinde, faldet.

Rådet forventer, at antallet af voldtægter vil stige i de kommende år blandt andet på grund af det øgede alkoholforbrug.