Kommune erkender svigt i sexsag

Dagens dom over en 52-årig plejefar fra Skælskør, der gennem flere år sex­misbrugte, tævede og blufærdighedskræn­kede tre små piger, giver røde ører i Slagelse Kommune.

"Set i bakspejlet burde vi have hand­let anderledes. Men vi havde ikke den viden dengang," erkender byens borgmes­ter, Lis Tribler (S).

"Nu, hvor vi har rettens ord for, at der var noget rivende galt i plejefami­lien, så maner det til eftertanke," siger hun.

Misbruget af de mindreårige flygtningepiger startede tilbage i 1999 - kort efter, at de sociale myndigheder havde overdraget dem til den 52-årige efter, at deres biologiske far havde dræbt deres mor.

"Vi kan se, med den viden vi har nu, at vi burde have handlet anderledes. Men man må huske på, at vi i Slagelse Kommune hele tiden har handlet ud fra den viden, vi havde dengang," siger kommunens velfærdsdirektør, Lisbeth Mogensen.